FARO: de ramp na de ramp 2

‘De gestage drup holt de steen’
Dit spreekwoord betekent iets als ‘de aanhouder wint’. Ik ervaar het ná de crash omgekeerd: na aanhoudende teleurstellingen is ‘het’ moeilijk vol te houden. De veerkracht raakt op.

Het gatenkaasmodel (ook Zwitsersekaasmodel genoemd) is een model dat tracht te verklaren hoe in een organisatie ongelukken kunnen ontstaan: wanneer in alle plakken kaas één gat op dezelfde plaats ligt, ontstaat een verbonden keten van gebeurtenissen en volgt het ongeluk. Als er slechts één plakje kaas anders ligt, wordt het ongeluk al voorkomen. Het hoeft niet de laatste plak kaas te zijn die de totale keten verbindt. Het kan ook een andere kaasplak zijn. Het gatenkaasmodel is voor mij ook een weergave van hoe de veerkracht opraakt: wanneer je keer op keer teleurstelling en achteruitgang ervaart, wordt de mentale uitputting te groot, verdwijnt de veerkracht en geef je op / stort je in.


Manuscript in wording. Meest recente aanpassing, van deze of achterliggende pagina’s: 4 december 2021.

Ten opzichte van de overige pagina’s in deze website en ‘Publicaties’ is dit een afwijkende pagina. Dit is een experimentele en persoonlijke publicatie in wording, geen kant-en-klare en reeds gepubliceerde tekst. 
Ook voor mij (Cor ten Hove, de schrijver) wordt de uiteindelijke vorm en inhoud een verrassing.
Wekelijks probeer ik deze pagina aan te vullen.
De komende periode zal ik in ieder geval aanvullend schrijven over wat ik in FARO: de ramp na de ramp heb geschreven over:
De Verloren Jaren
terugkerende TIA
KDC-10 fascinatie
over oorzaken en verantwoordelijkheden‘ van de crash
ontbrekende integrale nazorg

Ná publicatie in 2002 van mijn boek heb ik vaak de vraag gekregen: hoe is het nu?
Kort gezegd: voor mij bestaat de Ramp ná de Ramp nog steeds.
Nog niet verklaarde medische klachten geven mij nog steeds grote, zelfs toenemende, beperkingen. Over crash, oorzaak, verantwoordelijkheden en gevolgen zijn nog steeds veel vragen.
Ik ben steeds meer onder de indruk van de grote veerkracht van de mens en hoe slecht daar rekening mee gehouden wordt: klachten worden onderschat omdat deze lange tijd door zelfredzaamheid en veerkracht opgevangen worden.

Bijna 30 jaar ná de crash ben ik nog steeds grotendeels alleen  bezig met losse puzzelstukjes om inzicht en greep te krijgen op vaak nog onverklaarde gevolgen van de crash. Illustratie uit www.puzzel1000stukjes.nl

 

Wordt vervolgd …

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…