FARO RndR 2: Gevolgen van langdurige stress

Pagina aangepast, 20 november 2023

De verstorende gevolgen van langdurige stress worden steeds duidelijker.

…Chronische stress heeft dus een dubbel negatief effect op de gezondheid: enerzijds via de directe fysieke schade in het lichaam [o.a. verzwakking van immuunsysteem]  en anderzijds via de beperking van het denkvermogen [door hersenschade].
Bron: Leven met ongezonde stress. Pharos, februari 2021

…Trauma’s zorgen ervoor dat we de negatieve kant van het leven extra gewicht toekennen. ;
… “Andere gevolgen van een trauma zijn dat we hyperwaakzaam worden, onze sensor voor gevaar blijft aan staan. We ervaren daardoor minder kalmte of vreugde, en slapen slechter.”
Je belandt in een vicieuze cirkel? “Ja, …
Bron: Psychiater Paul Conti, nav Trauma – de verborgen epidemie, Trouw, 6 mei 2022

Artikel: Disbalans in het [autonome] zenuwstelsel
Gezondheidsnet | Gepubliceerd: 22-11-2016

Stress is veel meer dan alleen een reactie op direct gevaar (psycho-trauma).
Een grote bron van voortdurende,  aanvullende en vaak ongemerkte stress is de constante onzekerheid, alertheid en frustratie over:
– onbegrip, onduidelijkheden en de blijvende, vaak eenzame, zoektocht vanwege de gevolgen (medisch, sociaal en maatschappelijk); en
– de Martinair crash in Faro specifiek, zoals het gebrek aan verantwoording en onafhankelijk Nederlands onderzoek; de blijvende vragen over bijvoorbeeld crash, oorzaken en verantwoordelijkheden.

 

Een voorbeeld van diep verborgen stress en lessen die ik daarvan heb geleerd, is mijn reactie op het onverwacht zien van een Martinair uniform in 1999 tijdens een concert voor Fonds Slachtofferhulp. Uit FARO: de ramp na de ramp: FARO laat me niet los

Onderbewust en onbewust betekende het Martinair logo voor mij gevaar

 

Voor stress als direct gevolg van ‘de ramp’ is vooral aandacht, de indirecte stress als gevolg van de ramp-na-de-ramp wordt vaak niet goed onderkend.
De stapelende effecten van verschillende stress-bronnen worden onderschat. (Analogie: Stapeling van landbouwgiffen, Trouw 4 aug. 2021)
Professionals (zoals onderzoekers, juristen, journalisten maar ook al de verschillende disciplines medici) die ‘ingezet’ worden na een ‘ramp’, beseffen vaak te weinig hoe stress-verhogend hun al dan niet handelen en communiceren kan zijn voor de getroffenen.

In mijn droomdenken maakt iedere professioneel betrokkene regelmatig, al is het voor zichzelf, een Stress Effect Rapportage. Dit om te beoordelen of hun doen en/of laten en wijze van communiceren stress-verhogend of juist stress-verlagend is.

 

 

Crash, oorzaken en na-fase zijn complex en ingrijpend