FARO RndR 2: Gevolgen van langdurige stress

Pagina laatst aangepast: 2 augustus 2022

De verstorende gevolgen van langdurige stress worden steeds duidelijker.

…Chronische stress heeft dus een dubbel negatief effect op de gezondheid: enerzijds via de directe fysieke schade in het lichaam en anderzijds via de beperking van het denkvermogen. …
Bron: Leven met ongezonde stress. Pharos, februari 2021

en

…Trauma’s zorgen ervoor dat we de negatieve kant van het leven extra gewicht toekennen. ;
… “Andere gevolgen van een trauma zijn dat we hyperwaakzaam worden, onze sensor voor gevaar blijft aan staan. We ervaren daardoor minder kalmte of vreugde, en slapen slechter.”
Je belandt in een vicieuze cirkel? “Ja, …
Bron: Psychiater Paul Conti, nav Trauma – de verborgen epidemie, Trouw, 6 mei 2022

 

Stress is veel meer dan alleen een bewuste reactie op direct gevaar (psycho-trauma).
Een grote bron van voortdurende,  aanvullende en vaak ongemerkte stress is de constante alertheid en frustratie over:
– FARO (zoals het gebrek aan verantwoording en onafhankelijk Nederlands onderzoek; de blijvende vragen zoals over crash, oorzaken en verantwoordelijkheden) en de
– gevolgen -met vaak nog veel onduidelijkheden- zoals medisch, sociaal, maatschappelijk en financieel.

Een voorbeeld van ongemerkte stress, reactie daarop en lessen die ik daarvan  heb geleerd, is mijn reactie op het onverwacht zien van een Martinair uniform in 1999 tijdens een concert voor Fonds Slachtofferhulp, uit FARO: de ramp na de ramp: FARO laat me niet los

Onbewust betekende het Martinair logo voor mij gevaar

 

Voor stress als direct gevolg van ‘de ramp’ is meer aandacht dan voor de indirecte stress als gevolg van de ramp-na-de-ramp.
De stapelende effecten van verschillende stress-bronnen worden onderschat. (Analogie: Stapeling van landbouwgiffen, Trouw 4 aug. 2021)
Professionals (zoals onderzoekers, juristen, journalisten maar ook al de verschillende disciplines medici) die ingeschakeld worden na een ‘ramp’, beseffen vaak te weinig hoe stress-verhogend hun al dan niet handelen en communiceren is voor de getroffenen.

 

 

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…