Twee verklaringen van de bemanning

Over verklaringen van de bemanning van Anthony Ruys

 

Op 29 maart 2016 meldt EenVandaag, mede ná onderzoek door Dhr. Harry Horlings, dat de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart in haar onderzoek naar de Martinair crash in Faro nooit heeft beschikt over de oorspronkelijke verklaringen van de bemanning.
De Raad gebruikte in haar onderzoek verklaringen die ruim een week ná de crash door de bemanning in Nederland zijn afgelegd.

In de eerste week ná de crash was er veel, richtinggevende, speculatie over de toedracht van de crash en de aansprakelijkheid. Is de aangepaste verklaring van de bemanning wellicht gekleurd door juridische en aansprakelijkheid consequenties?

Het zou interessant zijn om beide versies van de verklaringen openbaar te maken om mogelijke verschillen aan te geven.

Ook is het van belang te weten wannéér en hoe de eerste verklaringen zijn afgelegd.
Had de bemanning bijvoorbeeld al met elkaar, of misschien met een vertegenwoordiger van Martinair, contact gehad vóór de eerste verklaring? Kan dit invloed hebben gehad op de eerste verklaring?

Achterzijde wrak Anthony Ruys

Omdat de gevolgen zo ingrijpend en vaak onzichtbaar zijn…