Home

Omdat de gevolgen vaak nog steeds zo ingrijpend en onzichtbaar zijn….

AANBEVELING

Ontwikkelingen rondom de crash en nasleep (zoals de rechtszaken): zie ook pagina’s ‘actueel’
Ook ná het vonnis van de Haagse rechtbank van 8 januari 2020 blijven veel vragen rondom crash en oorzaak nog onbeantwoord.
Crash
21 december 1992:  tijdens een landing in slecht weer crasht Martinair vlucht MP495 op het vliegveld van Faro (Algarve, Portugal).
De DC-10, de PH-MBN Anthony Ruys, is eigendom van de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht en staat op de nominatie omgebouwd te worden tot KDC-10.
Bij de vliegtuigcrash komen 56 inzittenden om het leven. Meer dan 200 inzittenden raken fysiek gewond.

Nu, meer dan 27 jaar ná de crash, eindigt hier nog steeds grotendeels de overeenstemming.

Uit vonnis Rechtbank Den Haag van 8 januari 2020:
2.98 Er was indertijd dus ontegenzeggelijk sprake van fouten van de bemanning, en bovendien van gedragingen waaraan gevaar verbonden is, waarbij de kans dat dit gevaar zich zal verwezenlijken aanzienlijk groter is dan de kans dat dit niet zal gebeuren.

Ook na de, inmiddels definitieve, uitspraak van de rechtbank Den Haag  blijven onduidelijkheden bestaan over de crash (zelfs over het al dan niet correct aanvliegen van de landingsbaan), de oorzaken, gevolgen en de te leren lessen (ICAO Annex 13 !) van de crash.
De Rechtbank Den Haag oordeelde handelen van de Raad voor de Luchtvaart als ‘onzorgvuldig en onrechtmatig’.  Daarnaast ontkrachtte de rechtbank windshear als oorzaak van de crash en erkende fouten door de piloten, zoals het niet afbreken van de nadering.

Het zou mooi zijn wanneer de uitspraak van de rechtbank een open gesprek tussen alle betrokkenen op gang brengt met mogelijk aanvullend onderzoek.
Openbaarmaking van de diverse rapporten is dan belangrijk voor zo’n open gesprek.

Oorzaak (vooringenomen -?- Nederlands onderzoek tot 2011)
Reeds de dag ná de crash  noemt Martin Schröder (directeur en oprichter van Martinair) een onverwachte windshear als oorzaak van de crash. Een onverwachte windshear als oorzaak van de crash betekent, binnen de dan geldende regelgeving,  een beperking van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Martinair.
Door gebrek aan onafhankelijk Nederlands crash-onderzoek én gebrek aan aandacht voor de bevindingen van het officiële ( = Portugese) onderzoek wordt de onverwachte windshear beeldbepalend in Nederland.
Het is te bezien of door de ontkrachting van de onverwachte windshear theorie door de Rechtbank in haar uitspraak van januari 2020 verandering in deze beeldvorming brengt.

Snel na de crash hebben passagiers en nabestaanden publiekelijk veel vragen en andere theorieën over de crash en mogelijke oorzaken. Deze vragen en theorieën worden in Nederland nooit serieus onderzocht.

In februari 2011, meer dan 18 jaar na de vliegtuigramp, wordt het ‘Onderzoek Horlings’ gepubliceerd. Dit onderzoek versterkt de conclusies van het officiële (= Portugese) onderzoek uit 1994 dat de crash vooral te wijten is aan het doen en laten van de piloten.

Ondanks, of misschien juist vanwege, de rechtszaken die eind 2012 gestart zijn, blijft een open discussie over ‘Onderzoek Horlings’ uit.

De onzekerheid blijft.

Gevolgen (onvoldoende aandacht voor)
Mede dankzij o.a. de Bijlmer-ramp is er, hoe minimaal georganiseerd ook, ná de crash aandacht voor vliegangst, rouw en psycho-trauma, zoals Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS).
Voor de totale en lange termijn gevolgen, ook in het dagelijks leven, bestond en bestaat echter nauwelijks aandacht.
Omdat de getroffenen verspreid wonen over Nederland (en zelfs ook in andere landen), is er onvoldoende herkenning en erkenning van alle letsel en gevolgen.

De aard van de fysieke crash gebeurtenissen (= Hoog Energetisch Trauma) wordt te weinig gebruikt als basis voor diagnostiek.
Voor Licht Traumatisch Hersenletsel, als gevolg van gesloten schedelletsel en zelfs hersenschudding,  is nog onvoldoende aandacht.
Gevolgen, zoals verstoorde prikkelverwerking en mentale moeheid,  van Licht Traumatisch Hersenletsel worden vaak onvoldoende herkend.

De wederzijdse invloed en deels overlappende en elkaar versterkende symptomen van Licht Traumatisch Hersenletsel en PTSS bemoeilijken het stellen van juiste diagnoses en het toepassen van juiste behandelingen.

Er lijken positieve ontwikkelingen  op diagnostisch gebied te zijn. Oplettendheid en vooral ook interesse van artsen en andere behandelaars is nodig.

AANBEVELING
Na een fysiek belastend en complex ongeval, zoals de Martinair-crash in Faro, is ter voorspellende ondersteuning van diagnostiek een gedetailleerde ongevals-analyse en mogelijke-gevolgen-analyse nodig: voor de verschillende crash-zones binnen het toestel en vervolgens per stoel/inzittende.
Deze ongevals-analyse kan ook gebruikt ter verbetering van de veiligheid bij toekomstige crashes.

Speciale aandacht is nodig voor de bewegingen ván en krachten óp en ín het hoofd en daarmee voor mogelijk Licht Traumatisch Hersenletsel.

Een Nederlands kenniscentrum Licht Traumatisch Hersenletsel mis ik zeer. Zo’n kenniscentrum kan helpen met betere diagnostiek, meer gerichte  behandeling en daarmee beperking van de gevolgen voor mens en maatschappij.

Naar boven

 

Wrak van de gecrashte Anthony Ruys vanaf cockpit gezien.
Let ook op de beschadigingen aan de rechterkant van het toestel en het gras (?) aan de rechter ramen van de cockpit. Wat kan hier de oorzaak van zijn?

 

 

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…