FARO gevolgen enquetes

Door het ontbreken van gecoördineerde (na-)zorg was er geen inzicht in de werkelijke gevolgen van de Martinair crash in Faro.
Dankzij de op eigen initiatief van getroffenen gehouden FARO-gevolgen enquêtes is er meer inzicht gekomen.
Meer over de gevolgenenquêtes.

• Verslag eerste gevolgen-enquête (1995), uitgevoerd door medewerkers van COT (Crisis Onderzoek Team, nu COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement )

• Verslag tweede gevolgen-enquête (1998), uitgevoerd door medewerkers van COT (Crisis Onderzoek Team, nu COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement )

• Verslag derde gevolgen-enquête (2009), uitgevoerd door Intervict (Universiteit van Tilburg)

De gevolgen zijn groter dan de crash zelf