FARO RndR 2: Veerkracht

Pagina ‘verankerd’: 28 november 2022

De mogelijkheid tot veerkracht en zelfredzaamheid, niet alleen bij FARO-getroffenen, wordt overschat.
Exponentiële effecten van constante aanslagen op veerkracht, binnen en buiten FARO,  worden onderschat.
Afhaken is dan ook niet vreemd.

De worsteling van getroffenen wordt vaak niet als zodanig  herkend.

 

Een mens heeft geen controle over zijn keuzes’
De titel en achtergronden van het boek van Jurriën Hamer Waarom schurken pech hebben en helden geluk kan wat mij betreft ook gelezen worden als ‘waarom kwetsbaren pech hebben en veerkrachtigen geluk’.

Kwetsbare personen zijn werkelijk kwets-baar.
De nafase van de Martinair crash in Faro -met de voortdurende onzekerheid en mist creëren over alleen al de crash, oorzaken en verantwoordelijkheden- is voor mij, en ik denk ook voor vele andere getroffenen, een doorlopende vorm van kwetsen.

Verlies van veerkracht heeft oorzaken en gevolgen.
De stelling ‘Mijn vertrouwen in de rechtstaat is door de ramp en de nasleep afgenomen’ (Derde FARO gevolgen enquête, 2009) wordt door 31 van de 48 deelnemers onderschreven; slechts 6 deelnemers zijn het niet eens met deze stelling.
Het over het algemeen negatieve oordeel over organisaties (Derde FARO gevolgen enquête) geeft inzicht in oorzaken van het afgenomen vertrouwen in de rechtsstaat.

 

 

 

De gevolgen zijn vaak onzichtbaar