FARO RndR 2: Veerkracht

Pagina in aanpassing; versie 29 november 2023

Niet alleen bij FARO-getroffenen wordt de mogelijkheid tot veerkracht en zelfredzaamheid overschat.

 

De worsteling van getroffenen wordt vaak niet als zodanig  herkend.


Onderschatting van gevolgen, van gevolgen, van gevolgen …

De stapelende en exponentiële effecten van de brede gevolgen van de Martinair crash in Faro, en vooral ook de nafase van de crash, (zoals ook de aantasting van het rechtvaardigheidsgevoel) worden onderschat.
Veel overlevenden en nabestaanden hebben niet alleen te maken met hun eigen gevolgen en vragen maar ook met de gevolgen vanwege hun (verloren) dierbare(n).
De kwetsbaarheid van de mens wordt te vaak niet onderkend.

Kwetsbare personen zijn werkelijk kwets-baar.
De nafase van de Martinair crash in Faro -met de voortdurende onzekerheid en mist creëren over alleen al de crash, oorzaken en verantwoordelijkheden- is voor mij, en ik denk ook voor vele andere getroffenen, een doorlopende vorm van kwetsen.

Een mens heeft geen controle over zijn keuzes’
De titel en achtergronden van het boek van Jurriën Hamer Waarom schurken pech hebben en helden geluk kan wat mij betreft ook gelezen worden als ‘waarom gekwetsten pech hebben en veerkrachtigen geluk’.

Verlies van veerkracht heeft oorzaken en gevolgen.
De stelling ‘Mijn vertrouwen in de rechtstaat is door de ramp en de nasleep afgenomen’ (Derde FARO gevolgen enquête, 2009) wordt door 31 van de 48 deelnemers onderschreven; slechts 6 deelnemers zijn het niet eens met deze stelling.
Het over het algemeen negatieve oordeel over organisaties (Derde FARO gevolgen enquête) geeft inzicht in oorzaken van het afgenomen vertrouwen in de rechtsstaat.

 

 

 

De gevolgen zijn groter dan de crash zelf