FARO RndR 2: Overlap traumatisch hersenletsel en psychotrauma

Pagina aangepast 7 februari 2024

We were runnin’ through the night
Never knowin’ if we would see the light
Paranoid schizophrenic visions
Livin’ in fear of the wrong decisions
Uit: Be the rain, Neil Young

De samenloop van traumatisch hersenletsel en psycho-trauma zoals Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) vergroot de problemen van de overlevenden, beschrijft dit Engelstalige artikel (onderstaand gedeeltelijk de Nederlandse vertaling):
Door het gebrek aan onderscheid tussen hersenletsel(s) en psycho-trauma’s (zoals crash en nasleep) is de kans op onvolledige of onjuiste diagnostiek groot; aangeboden therapieën hebben dan onvoldoende, mogelijk negatief, resultaat.

Traumatisch Hersenletsel en PTSS: navigeren door de perfecte storm
– Mensen praten vaak over de effecten van traumatisch hersenletsel of de gevolgen van posttraumatische stressstoornis als afzonderlijke aandoeningen – wat ze ook zijn.
Maar, voor de persoon die leeft met de dubbele diagnose van Traumatisch Hersenletsel en PTSS kan het moeilijk zijn om de gevolgen te scheiden.
Net zoals meteorologen “de perfecte storm” voorspellen wanneer ongewone en ongekende omstandigheden samenkomen om catastrofale atmosferische gebeurtenissen te veroorzaken, zo kan de combinatie van PTSS en Traumatisch Hersenletsel overweldigend en destructief zijn voor iedereen op zijn pad.

Een fysiek belastend ongeval vergroot de kans op psychotrauma zoals Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en ook Mild Traumatisch Hersenletsel (MTH).  De symptomen overlappen elkaar en vergroten de problemen.
De kans op psychotrauma is groter voor overlevenden die ook een hersenletsel hebben opgelopen.

Overlap van symptomen van PTSS en MTH kan tot gevolg hebben dat PTSS of het hersenletsel over het hoofd gezien worden of verkeerd beoordeeld.
Persoonlijk voorbeeld:
In de eerste jaren na de crash ben ik in verkeerssituatie opeens erg schrikachtig. Ik en anderen denken dat dit angst-klachten vanwege de crash zijn. Sinds kort vraag ik mij af of deze schrik-achtigheid al duidde op de verstoorde informatieverwerking door de bij de crash opgelopen hersen-beschadiging.

Om het nog ingewikkelder te maken om tot een goede diagnose te komen: ook de ramp-na-de-ramp (al het medisch-, sociaal-, juridisch-, financieel-, media-, etc  -gedoe) zorgen vaak voor extra stress en veroorzaken daarmee aanvullende gevolgen en aanvullend psychotrauma.

Voor de vele deel-onderwerpen is in de (na-)zorg al weinig aandacht, laat staan voor het totaal en de onderlinge versterkingen van de gevolgen.

 

 

 

 

 

 

De gevolgen zijn groter dan de crash zelf