Anthony Ruys Stichting

De Anthony Ruys Stichting (ARS) was de FARO-getroffenen organisatie; vernoemd naar de gecrashte Martinair DC-10.

Anna Enquist in SIRE-campagne ‘De Maatschappij Dat Ben Jij’, 1998.

 

De ARS is in het voorjaar van 1993 (enkele maanden ná de crash) opgericht en had ambitieuze doelstellingen.
Initiatiefnemer en eerste voorzitter van de ARS was Rob Sötemann.

De als activistisch ervaren houding van de ARS trok getroffenen (zowel nabestaanden als passagiers) aan, maar belemmerde andere getroffen personen zich aan te sluiten bij de ARS.

De ARS bleef, tegen de in Nederland heersende inhoudelijke ongeïnteresseerdheid in, aandacht zoeken vóór en meedenken over de vragen rondom crash (zoals gebeurtenissen, oorzaken en verantwoordelijkheid).
Ook werd al snel de tekortschietende nazorg aangegeven. Zie hiervoor o.a.
-de enquête uit voorjaar 1993 naar de psychische hulpverlening,
– het commentaar op de Nota ‘Organisatie Medische Hulpverlening bij Rampen’, en
– de brief van 7 november 1993 aan toenmalig Staatssecretaris van Volksgezondheid, Dhr. Simons.

De ARS  stimuleerde lotgenotencontact en organiseerde onder andere bijeenkomsten vóór en mét getroffenen, de jaarlijkse herdenking en verzorgde nieuwsbrieven.

In mei 2011 is de ARS opgeheven.

 

Na de opheffing van de ARS hebben enkele getroffenen het initiatief genomen om de jaarlijkse herdenking voort te zetten.
Vanaf 2018 wordt de herdenking in bescheiden vorm voortgezet.

Logo Anthony Ruys Stichting. Verbeeldt het kwetsbare van de mens.

De gevolgen zijn groter dan de crash zelf