Het onderzoeks rapport

21 december 2002: in de Haagsche Courant zegt Mr. van Vollenhoven dat er ten tijde van de Martinair crash in Faro geen onafhankelijk onderzoek in Nederland was. Over een mogelijk nieuw onderzoek zegt hij ‘Dat is kansloos. Ik krijg de gegevens nooit meer boven tafel. Wat is weggepoetst, is al lang weggepoetst”

Het onderzoeksrapport is op verschillende manieren belangrijk voor de getroffenen van de Martinair crash op het vliegveld van Faro.
Het rapport is om te beginnen belangrijk om een einde te maken aan levende theorieën door duidelijkheid te geven over de:
• crash en de oorzaken, en
• aansprakelijkheid en schaderegeling.

Eind 1994 verschijnt de Engelse vertaling  van het Portugese (= het officiële) onderzoeksrapport. Dit rapport en de latere toelichtingen daarop hebben vooral vele nieuwe vragen opgeleverd. Vragen over o.a.  de vluchtplanning, vluchtvoorbereiding, nadering, crash, oorzaken en daarmee de mogelijke vermijdbaarheid van de crash.

Het rapport noemt (twee) waarschijnlijke oorzaken van de crash. Het beperken tot waarschijnlijke oorzaken roept ook vragen op.

Duidelijkheid over de mate van aansprakelijkheid van Martinair blijft uit.
Deze duidelijkheid had ook niet verwacht mogen worden van het onderzoeksrapport, gezien het voorbehoud aan het begin (pagina 4) van het onderzoeksrapport:

‘According to Annex 13 of ICAO, the analysis of the events, the conclusions and the recommendations have not been formulated in a manner to determine faults or to attribute individual or collective responsibilities’

De doelstelling van het rapport wordt ook op pagina 4 genoemd ‘The only objective has been to draw from this accident lessons susceptible to prevention of future accidents’.
Déze doelstelling is met dít onderzoek en rapport, mijns inziens, niet gehaald.

Vraag n.a.v. Annex 13: mág een onderzoek geen fouten / verantwoordelijkheden toewijzen? Of, hoéft dit niet?
Zou het kunnen zijn dat, om wat voor reden dan ook, het aangeven van individuele en/of collectieve verantwoordelijkheden krampachtig vermeden is?
Verklaart dit ook onwil / onmacht om nader in te gaan op het ‘Rapport Horlings’?
Mijn beeld is dat hierdoor de doelstelling van het onderzoek ‘het leren van lessen ter vermijding van toekomstige ongelukken’ onvoldoende is gehaald.

Overigens: in oktober 2017 blijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), die een met ICAO Annex 13 vergelijkbaar beperkte doelstelling lijkt te hebben, in een ander onderzoek wel een uitspraak te kunnen doen over verantwoordelijkheid.

Silhouet DC-10

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…