Artikel met anonieme bron

December 2021: anonieme bron in artikel over de Martinair crash in Faro

De Jornal do Algarve publiceert op 23 december 2021 een artikel over de Martinair-crash in Faro. Dit artikel is gebaseerd op een anonieme bron en bevat, naast de constatering dat de piloten faalden in risico-management, feitelijke onjuistheden.
Hier de door mij gemaakte Engelse internet vertaling (met notities) van dit artikel.

NB: Om stapelende vertaal-problemen te vermijden heb ik deze Engelse internet-vertaling niet verder naar het Nederlands vertaald.
Omdat ik de nationaliteit van de anonieme bron niet ken, weet ik niet of taalverschillen tussen journalist en bron ook geleid kunnen hebben tot verwarring.

De feitelijke onjuistheden in dit artikel kunnen tot verdere verwarring leiden over crash en na-fase. Hieronder enkele punten uit dit artikel.

Mijn belangrijkste punten:
– de anonieme bron
– onjuistheden zoals over lopende rechtszaken, windshear, co-piloot en Anthony Ruys Stichting
– risico-management door piloten

Anonieme bron
In dit artikel worden geen geheimen onthuld.
Waarom wordt dan bijna 30 jaar ná de crash een anonieme bron geciteerd? Waarom wil iemand anoniem blijven? Waarom accepteert de krant de anonimiteit?
Is anonimiteit nodig vanwege de onjuistheden? Of vanwege de constatering van falend risico-management door de piloten? Of …?

Onjuistheden in dit artikel

Lopende rechtszaken
Volgens de eerste alinea van het artikel zijn er nog lopende rechtszaken. Hier is mij niets van bekend.

Windshear
In het artikel wordt gesteld dat windshear het toestel naar beneden drukte.
In het officiële onderzoeksrapport wordt windshear niet genoemd bij de waarschijnlijke oorzaken en bijkomende factoren.
In een brief, opgenomen in het onderzoeksrapport, twijfelt ook de Amerikaanse NTSB aan windshear.
Dit wordt bevestigd door de Rechtbank Den Haag in het vonnis van januari 2020. De Rechtbank stelt zelfs in het vonnis dat de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart onzorgvuldig en onrechtmatig heeft gehandeld door meermalen de nadruk te leggen op windshear als oorzaak van de crash.

Co-piloot
Volgens het artikel heeft de co-piloot het toestel zelfstandig geland.
Echter, zonder aankondiging heeft de gezagvoerder op het einde van de nadering ingegrepen in de besturing van het toestel. Waarbij de gezagvoerder en de co-piloot tegengestelde stuurcommando’s maakten waardoor een deel van de besturing uitgeschakeld werd (pag. 18 van Engelse vertaling van het Onderzoeksrapport).

Anthony Ruys Stichting
Het artikel stelt dat de Anthony Ruys Stichting de rechtszaken tegen Martinair en de Nederlandse Staat heeft aaabgesoannen.
Dit is onjuist. De rechtszaken zijn aangespannen door individuele passagiers en nabestaanden. De Anthony Ruys Stichting was vóór de rechtszaken al gestopt met haar activiteiten.

Over risico-management door piloten
Aan het einde van het artikel wordt gesteld dat een gezagvoerder en piloot ‘goed’ zijn wanneer zij goed zijn in risico-management.
Goed risico-management is toch een basis-vereiste voor iedereen die in de luchtvaart werkt!  Niet alleen voor goede piloten?

 

Tenslotte
Het bovenstaande artikel is niet het enig anonieme artikel.
De Volkskrant publiceert in 2014 een gesprek met passagiers waarbij gefingeerde namen gebruikt worden.

Liggen de crash, oorzaken en verantwoordelijkheden na zo lange tijd nog steeds zo gevoelig dat niet alle mensen vrijelijk hun mening en/of kennis durven delen?
Kan de (Nederlandse) luchtvaartwereld zo slecht omgaan met kritiek?
Wordt dit als nest-vervuiling gezien?
Wat zegt dit over de leervaardigheid van de (Nederlandse) luchtvaartwereld?

 

 

 

 

De gevolgen zijn groter dan de crash zelf