FARO-RndR 2: Hoog Energetisch Trauma

Pagina ‘ verankerd’: 16 juni 2022

De ernst van de klap bij een ongeval wordt grotendeels bepaald door de kinetische energie van het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval. De kinetische energie van een voorwerp (auto of mens) in beweging is afhankelijk van de massa van het voorwerp en van de snelheid waarmee het beweegt. Hoe groter de massa en hoe groter de snelheid, hoe groter de kinetische energie.
Bron:
ongevalsmechanisme (kinematica)

Er is, ook na de Martinair crash in Faro, onvoldoende inhoudelijke aandacht voor Hoog Energetisch Trauma (HET) en de mogelijke gevolgen: zoals verhoogde kans op nek- en hoofdletsel.
Volgens de definities is de crash HET.

Over HET is sowieso zeer weinig informatie te vinden.
– Kort en bondig: HIJINK Advocaten 
– Uit de Richtlijnendatabase Licht Traumatisch Hoofd/hersenletsel (LTH):
Het traumamechanisme is een optelsom van allerlei factoren zoals de hardheid van de ondergrond bij een val, de valhoogte, de mate van acceleratie en deceleratie bij een val of botsing, de valhoek of botsingshoek en bijkomende rotatiekrachten, en eigenschappen verbonden aan de materialen waarmee contact wordt opgedaan zoals hardheid en vorm (bijvoorbeeld de punt van een houten tafel of een betonnen vloer),
en om aan te geven hoe snel een ongeval al HET is:
Een val uit een stilstaande of langzaam (<10 km per uur) rijdende scootmobiel geldt als laag-energetisch en een aanrijding of val uit een snel rijdende scootmobiel als hoog-energetisch. Bij patiënten opgenomen met een hoog-energetisch scootmobieltrauma werden naar verhouding meer ernstige hoofdletsels vastgesteld dan onder patiënten met een laag-energetisch traumamechanisme

Door de grote nadruk op Psychotrauma (waaronder PTSS) ná een HET en het gebrek aan aandacht voor Licht Traumatisch Hersenletsel (LTH) is er paradoxaal vaak onvoldoende goede aandacht voor Psychotrauma. Psychotrauma kan daardoor onjuist worden behandeld.
Het lastige is dat Psychotrauma en LTH elkaar deels overlappen en beïnvloeden maar dat er verschillende medische disciplines bij betrokken zijn.

Crash, oorzaken en na-fase zijn complex en ingrijpend