Waarom deze site

De strijd tussen mens en macht,
is er een tussen geschiedenis en vergetelheid
Milan Kundera

De reden om deze site te starten en er mee door te gaan (en tevens om indertijd de gevolgen-enquêtes te starten en mijn boeken te schrijven) is in wezen dezelfde als mijn verbazing vanaf het eerste maanden ná de Martinair crash in Faro: het gebrek aan aandacht en erkenning voor de feitelijke crash, oorzaken van de crash, persoonlijke gebeurtenissen tijdens de crash  en de werkelijke -ook lange termijn- gevolgen.
Het ontbreken van zowel een open gesprek als van voldoende openbaar gemaakte onafhankelijke vastgestelde feiten en analyses, zorgt al meer dan 30 jaar voor onnodige speculatie en extra onzekerheid.

Deze site is mijn persoonlijke initiatief. Zonder hulp en informatie van velen was dit niet echter mogelijk.
In deze site ga ik uit van mijn ervaringen, informatie, opvattingen en vragen. Zoveel als mogelijk verwijs ik naar externe bronnen.
Andere betrokkenen (passagiers, bemanning, nabestaanden, hulpverleners, onderzoekers, Martinair, ‘de overheid’, ANWB, enzovoorts) hebben vaak tegengestelde belangen, hun eigen verhaal en opvattingen. Deels zullen deze overeenkomen, deels zullen deze strijdig zijn.

Al snel ná de crash word ik actief in het lotgenotencontact. Mede dankzij deze contacten weet ik dat vele mede-passagiers en nabestaanden vergelijkbare ervaringen en vragen hebben als ik.
Ervaringen en vragen die ook bij hen genegeerd worden.

 

02010-TvB 1
De tekening van de Toren van Babel verbeeldt voor mij de nasleep van de crash: bij tijd en wijle veel gepraat maar elkaar niet kunnen of willen verstaan. Er valt nog veel te verbeteren.

 

De opzet van deze site is chronologisch. Want zonder ramp geen gevolgen en vragen. En zonder ‘ramp na de ramp’ geen voortduring en verergering van gevolgen. De herdenkingen en monumenten zijn onlosmakelijk met de ramp verbonden.
Mijn boeken beschouw ik met de boeken, verhalen, gedichten en alle andere uitingen van anderen als persoonlijke herdenkingen en monumenten.
De tekening van de Toren van Babel verbeeldt voor mij de nasleep van de crash: bij tijd en wijle veel gepraat maar elkaar niet, kunnen of willen, verstaan. Er valt nog veel te verbeteren.

Een andere belangrijke functie van deze site is geïnteresseerden te informeren met mijn kennis, en soms ook, mijn ervaringen en meningen.

Mijn derde bedoeling met deze site is om te helpen de crash en de gevolgen alsnog een onbetwist onderdeel van de Nederlandse geschiedenis te laten worden in plaats van, zoals nog steeds waarschijnlijk is, betwist in de vergetelheid te doen verdwijnen.
Het ‘onderzoek Horlings’ uit 2011 en de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in januari 2020 hadden hier bij kunnen helpen. Door het blijvende gebrek aan officiële aandacht en rekenschap is dit nog steeds niet gelukt.
De kans is klein dat dit ooit nog gaat lukken, want ‘waar een wil is, is een weg’. En de wil om te komen tot onbetwiste geschiedschrijving en het afleggen van verantwoording ontbreekt nog steeds.
Deze site blijft daarom noodzakelijk.

De inhoud van deze site pas ik regelmatig aan. Mede dankzij uw vragen, opmerkingen of suggesties.

Cor ten Hove

De gevolgen zijn vaak onzichtbaar