Waarom deze site

De strijd tussen mens en macht,
is er een tussen geschiedenis en vergetelheid
Milan Kundera

De reden om deze site te starten en er mee door te gaan, is in wezen dezelfde als mijn verbazing vanaf het eerste maanden ná de Martinair crash in Faro: het gebrek aan aandacht en erkenning voor de feitelijke crash, oorzaken van de crash, persoonlijke gebeurtenissen tijdens de crash  en de werkelijke, ook lange termijn, gevolgen.
Het ontbreken van voldoende openbaar gemaakte onafhankelijke vastgestelde feiten en analyses over de crash zelf, zorgt al meer dan 28 jaar voor onnodige speculatie en extra onzekerheid.

Deze site is mijn persoonlijke initiatief. Zonder hulp en informatie van velen was dit niet echter mogelijk.
In deze site ga ik uit van mijn ervaringen, informatie, opvattingen en vragen. Zoveel als mogelijk verwijs ik naar externe bronnen.
Andere betrokkenen (passagiers, bemanning, nabestaanden, hulpverleners, onderzoekers, Martinair, ‘de overheid’, ANWB, enzovoorts) hebben een eigen verhaal, belangen en opvattingen. Deels zullen deze overeenkomen, deels zullen deze afwijken.

Al snel ná de crash word ik actief in het lotgenotencontact. Mede uit deze contacten weet ik dat vele mede-passagiers en nabestaanden vergelijkbare ervaringen en vragen hebben als ik.

De opzet van deze site is chronologisch. Want zonder ramp geen gevolgen en vragen. En zonder ‘ramp na de ramp’ geen voortduring en verergering van gevolgen. De herdenkingen en monumenten zijn onlosmakelijk met de ramp verbonden.
Mijn boeken beschouw ik met de boeken, verhalen, gedichten en alle andere uitingen van anderen als persoonlijke herdenkingen en monumenten.02010-TvB 1
De tekening van de Toren van Babel verbeeldt voor mij de nasleep van de crash: bij tijd en wijle veel gepraat maar elkaar niet, kunnen of willen, verstaan. Er valt nog veel te verbeteren.

Een andere belangrijke functie van deze site is geïnteresseerden te informeren met mijn kennis, en soms ook, mijn ervaringen en meningen.

Mijn derde bedoeling met deze site is om te helpen de crash en de gevolgen alsnog een onbetwist onderdeel van de Nederlandse geschiedenis te laten worden in plaats van, zoals nog steeds mogelijk is, betwist in de vergetelheid te doen verdwijnen.
Het ‘onderzoek Horlings’ uit 2011 en de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in januari 2020 kunnen hier bij helpen.

De inhoud van deze site pas ik regelmatig aan. Mede dankzij uw vragen, opmerkingen of suggesties.

Cor ten Hove

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…