Waarom deze site

De strijd tussen mens en macht,
is er een tussen geschiedenis en vergetelheid
Milan Kundera

Het starten met deze site en er mee door te gaan is een logisch vervolg van mijn, na de crash, al snel actief worden in het lotgenoten-contact, vervolgens de gevolgen-enquêtes te starten en mijn boeken te schrijven.
Mijn verbazing  (frustratie is mijn grote motivatie) is in wezen nog dezelfde als vanaf de eerste maanden ná de Martinair crash in Faro. Kort gezegd: het zelfgenoegzaam klein en beperkt willen houden door ‘de macht’ van crash, oorzaken, verantwoordelijkheden en gevolgen .
Het gebrek aan aandacht voor de feitelijke crash, voor de (achterliggende) oorzaken van de crash, voor de persoonlijke gebeurtenissen tijdens de crash maar vooral voor de werkelijke -ook lange termijn- gevolgen in het dagelijkse leven van de getroffenen (inzittenden, nabestaanden, familie en vrienden)
NB FARO is geen uitzondering (ook niet binnen Nederland) in dit gebrek aan werkelijke interesse voor kwetsbaren.
Dit is een extra reden om met deze site door te gaan en aan te blijven passen.

Rooskleurige beeldvorming over een Veilig Nederland leek en lijkt nog steeds belangrijker dan feiten; zelfs nog in mei 2021:  Martin Schröder kan/wil het vonnis van de Haagse rechtbank (januari 2020) over de door zijn bemanning gemaakte fouten niet accepteren.
De spreuk van Kundera kan daarmee ook gelezen worden als: “De strijd tussen Recht en Macht, is die tussen geschiedenis en vergetelheid.

Al snel ná de crash word ik actief in het lotgenotencontact. Mede dankzij deze contacten weet ik dat vele mede-passagiers en nabestaanden vergelijkbare ervaringen en vragen hebben als ik.
Ervaringen en vragen die ook bij hen genegeerd worden.

Deze site is mijn persoonlijke initiatief. Zonder hulp en informatie van velen was dit niet echter mogelijk.
In deze site ga ik uit van mijn ervaringen, informatie, opvattingen en vragen. Zoveel als mogelijk verwijs ik naar externe bronnen.
Andere betrokkenen (passagiers, bemanning, nabestaanden, hulpverleners, onderzoekers, Martinair, ‘de overheid’, ANWB, enzovoorts) hebben vaak tegengestelde belangen, hun eigen verhaal en opvattingen. Deels zullen deze overeenkomen, deels zullen deze strijdig zijn.

 

02010-TvB 1
De tekening van de Toren van Babel verbeeldt voor mij de nasleep van de crash: bij tijd en wijle veel woorden maar geen gesprek. Vanwege botsende belangen en ongelijke machtsverhoudingen, elkaar niet kunnen of willen verstaan. Spraakverwarring, zoals de verenging van ‘mentaal‘ tot ‘psychisch’. Er valt nog veel te leren en verbeteren.

De opzet van deze site is chronologisch. Want zonder ramp geen gevolgen en vragen. En zonder ‘ramp na de ramp’ geen voortduring en verergering van gevolgen. De herdenkingen en monumenten zijn onlosmakelijk met de ramp verbonden.
Mijn boeken (ook het digitale FARO de ramp na de ramp 2) beschouw ik met de boeken, verhalen, gedichten en alle andere uitingen van anderen als persoonlijke herdenkingen en monumenten.

Een andere belangrijke functie van deze site is geïnteresseerden te informeren met mijn kennis, en soms ook, mijn ervaringen en meningen.

Mijn derde bedoeling met deze site is om te helpen de crash en de gevolgen alsnog een onbetwist onderdeel van de Nederlandse geschiedenis te laten worden in plaats van, zoals nog steeds waarschijnlijk is, betwist in de vergetelheid te doen verdwijnen.
Het ‘onderzoek Horlings’ uit 2011 en de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in januari 2020 hadden hier bij kunnen helpen. Door het blijvende gebrek aan officiële aandacht en rekenschap is dit nog steeds niet gelukt.
De kans is klein dat dit ooit nog gaat lukken, want ‘waar een wil is, is een weg’. En de wil om te komen tot onbetwiste geschiedschrijving, de crash en nafase in context te bekijken én het afleggen van werkelijke verantwoording ontbreekt nog steeds.
Deze site blijft daarom noodzakelijk.

De inhoud van deze site pas ik regelmatig aan. Mede dankzij uw vragen, opmerkingen of suggesties.

Cor ten Hove

Crash, oorzaken en na-fase zijn complex en ingrijpend