FARO: de ramp na de ramp

Als een forel, opspringend naar een vlieg aan de haak wordt geslagen, merkt dat hij niet langer vrij rond kan zwemmen dan begint hij spartelend en spattend te vechten. Soms lukt het hem te ontsnappen.Vaak is de overmacht natuurlijk te groot.
Op dezelfde wijze worstelt een mens met zijn omgeving en met de haken die hem bedreigen. Soms komt hij zijn moeilijkheden te boven, soms zijn ze hem te machtig.
De wereld ziet alleen maar deze worsteling en beoordeelt het in vrijwel alle gevallen verkeerd.
Het is immers voor een vrije vis moeilijk te begrijpen wat er omgaat in een vis die aan de haak is geslagen.
Karl A. Menninger

 

FARO: de ramp na de ramp door Cor ten Hove
Titel: FARO de ramp na de ramp
Ondertitel: van slachtoffer naar probleem
Uitgegeven: Elsevier Overheid, december 2002
Auteur: Cor ten Hove
In samenwerking mét en steun ván: Prof. Berthold Gersons (AMC Universiteit van Amsterdam); Menno van Duin (NIPV, Arnhem), Werner Overdijk (Crisisplan, Leiden) & Vina Wijkhuis (NIPV, Arnhem).

Inhoudsopgave
Digitale versie van FARO: de ramp na de ramp  (2023)

Titel idee uit ‘van rampen leren’ door Menno van Duin

Prijs: € 25,= (inclusief verzendkosten binnen Nederland). Te bestellen via cortenhove (at) outlook.com .

NB December 2022: FARO: de ramp na de ramp 2. Digitaal boek

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven bij ontvangst eerste exemplaar van FARO: de ramp na de ramp.

 

Beknopte inhoud
21 december 1992: de Nederlandse Martinair DC-10 Anthony Ruys crasht op het vliegveld van Faro, met als gevolg 56 doden en meer dan 200 gewonden.

Cor ten Hove, de schrijver van dit boek, is een passagier van dit vliegtuig. Hij overleeft de crash, maar zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. In dit boek beschrijft hij de crash zelf en de invloed die deze crash heeft op zijn leven. Hij krijgt te maken met problemen rond zijn gezondheid, zorg, verzekering, recht, werk en geld.

De in dit boek opgenomen enquêtes, gehouden onder overlevenden en familie van de bij deze ramp omgekomen passagiers, laten duidelijk zien dat dit niet het verhaal is van één individu. Het is zelfs niet het verhaal van overlevenden van de Faro ramp. Jammer genoeg is zijn verhaal ook het verhaal van heel veel slachtoffers, waarvan dan ook, die hun pad naar herstel bezaaid vinden met onverwachte hindernissen. De hedendaagse samenleving, haar regels en juridische systemen, kan niet omgaan met gecompliceerde, lange termijn gevolgen.

Als een situatie te complex wordt of gevolgen te lang gaan duren lijkt het wel of het systeem alleen maar kan zeggen dat het slachtoffer er maar mee moet leren leven.

We moeten onder ogen te zien wat dit verhaal zegt over de beperkte mogelijkheden van ons sociale systeem in haar verplichting naar individuen toe die onze samenleving vormen.
Een groter maatschappelijk bewustzijn naar de gevolgen van rampen, zodat samenhangende gevolgen niet meer behandeld worden als losse problemen, is een eerste stap om dit te bereiken.


Boekbesprekingen:

Alert (december 2002)
Faro: de ramp na de ramp is het indringende, persoonlijke verhaal van Cor ten Hove. Maar bovenal legt hij de vinger op de zwakheden  in het nazorgnetwerk. Terwijl de klachten van de slachtoffers vaak overeen komen, opereren de hulpverleningsinstanties nog altijd langs elkaar heen. Bovendien is er het stilzwijgen over de precieze oorzaak van de crash en de schijnbaar onbehandelde getuigenissen van de passagiers. ‘Onze grootste frustratie is dat er niet naar ons is geluisterd en dat zo veel niet is uitgezocht. Als getroffene is de behoefte aan openheid bijzonder groot. Je gaat aan je eigen geloofwaardigheid twijfelen en bovendien leiden mistige verklaringen alleen maar tot nog meer achterdocht.’
Volledige tekst

AviationBookReviews:
“Tijdens het schrijven van een boek over onder andere vliegrampen voor mijn werk, ontdekte ik dit boek. …
…De inhoud van het boek zou ik willen bestempelen als ‘serieuze luchtvaart- literatuur’ over een ernstig serieus onderwerp waarvoor zelden aandacht bestaat. …
…Ondanks de ernst van de inhoud leest het boek luchtig. Het boek zit qua opbouw en tekst goed in elkaar en er zijn enkele zwart-wit foto’s opgenomen. Niet echt een ontspannend boek maar wel erg interessant. Het biedt een kijkje achter de schermen van mensen dat zelden ergens anders zo goed en nauwkeurig weergegeven is.”
Volledige recensie

Tijdschrift Cliëntgericht Psychotherapie 44, 2006, 4
“…Besluit:
Als je als psychotherapeut te maken krijgt met slachtoffers van rampen, is het boek een aanrader. Het geeft een verdieping in wat het werkelijk voor de overlevenden betekent om getekend te worden door een ramp, werk en inkomen te verliezen en invalide te worden. Het biedt kennis over de nazorg na rampen: over hoe een ramp wordt beleefd en een overlevende wordt geleefd door juridische, maatschappelijk en economische consequenties. Het helpt je om als hulpverlener empathisch te reageren, iets wat het echtpaar Ten Hove zo heeft gemist.”
Volledige bespreking


Reformatorisch Dagblad,
20 december 2002
“In meerdere opzichten is ‘Faro, de ramp na de ramp’ een uniek werk. Niet eerder werden de medische, sociale en maatschappelijke gevolgen van een ramp zo gedetailleerd door een overlevende beschreven. Het boek van Cor ten Hove wint nog aan betekenis door het opnemen van een niet eerder gepubliceerd rapport op basis van twee enquêtes gehouden onder overlevenden en nabestaanden van de vliegramp bij Faro.”

GAVscoop, juni 2003
“Het boek geeft een verbijsterend inzicht in de impact welke een dergelijke ramp heeft op het lichamelijk en geestelijk welzijn van de direct betrokkenen.
Een zeer lezenswaardig boek voor een ieder maar in het bijzonder voor hen die betrokken zijn bij de juridische en medische behandeling en advisering omtrent slachtoffers van ongevallen en rampen.”

De gevolgen zijn groter dan de crash zelf