(Na) EenVandaag uitzendingen 2016

Een uitzending in januari 2016 van EenVandaag over de Martinair crash in Faro gaat onder andere over uitgesteld onderhoud aan het landingsgestel van de Anthony Ruys, het verkeerd aanvliegen van de landingsbaan en de tot 2073 beperkte openbaarheid van het onderzoeksarchief.


Maart 2020

Meer vier jaar ná de EenVandaag-uitzending is mij nog steeds onduidelijk of de geheimhoudingstermijn tot 2073 aangepast wordt en/of een vergelijkbare termijn ook geldt voor andere vliegtuig crashes in het buitenland.
Wellicht heeft de uitspraak van 8 januari 2020 door de Rechtbank Den Haag tot gevolg dat dit archief eerder toegankelijk wordt voor deskundige onderzoekers die hierover dan controleerbaar rapporteren.

Landingsgestel:
Al bij het eerste contact met de landingsbaan breekt het rechter landingsgestel.
Ook na de onderbouwing van het vonnis van 8 januari 2020 blijft onduidelijk of er een verband is tussen het uitgestelde onderhoud aan het landingsgestel en de crash.
Door de Rechtbankdeskundigen wordt verwezen naar het gestelde in het officiële onderzoeksrapport (hoofdstuk 3.1 en paragraaf 1.6.6). Hier wordt vermeld dat (kort gezegd) het toestel, en het landingsgestel, volgens de voorschriften luchtwaardig waren. Dit wordt klakkeloos overgenomen.
Er lijkt door de Rechtbankdeskundigen geen onderzoek te zijn gedaan naar op welke wijze de oorspronkelijke onderzoekers tot hun conclusie kwamen. Noch een onderzoek naar wat de rol was van de Raad voor de Luchtvaart om tot de oorspronkelijke conclusie te komen.

De EenVandaag uitzending van 2016 wordt hopelijk vervolgd, ook met nader onderzoek en andere informatie.

In de bijlage een overzicht van de beperkt openbare stukken over o.a. het onderzoek naar de crash. Deze beperking geldt overigens ook voor andere overgedragen stukken van de Raad voor de Luchtvaart en het Bureau Vooronderzoek Ongevallen en Incidenten.
Onderstaand de link naar de overgedragen archiefstukken rondom de Martinair crash in Faro:
archiefnummers 2608 – 2636

23 maart 2016: Antwoorden op Kamervragen Pieter Omtzicht en Martijn van Helvert (beiden CDA) naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag in januari 2016 over de Martinair crash in Faro.

Uit deze antwoorden blijkt o.a. dat de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart nooit heeft beschikt over de originele verklaringen van de bemanning van rampvlucht Faro.
Ook antwoordt de Staatssecretaris dat onderzoeksgegevens vertrouwelijk ter beschikking moeten worden gesteld aan o.a. ‘slachtoffers en nabestaanden’. (Toevoeging door Cor ten Hove: bedoeld wordt ‘slachtoffers en nabestaanden die aan de rechtszaak deelnemen’.)

16 februari 2016: Staatssecretaris Dijksma vraagt om een, wel erg minimalistisch, onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Een OVV die in 2011 blijk gaf van een onthutsende vooringenomenheid rondom de oorzaak van de vliegramp.

Hopelijk is deze minimalistische vraagstelling niet een typerend voorbeeld van de voortvarendheid waarop Nederland volgens de Staatssecretaris meewerkt aan het onderzoek door de onafhankelijke deskundigen.

vraag Staatssecretaris Dijksma aan OVV
melding EenVandaag  dat de OVV voorlopig niets gaat doen

19 januari 2016: Jacques Monasch (PvdA) stelt Kamervragen over o.a. de geheimhouding tot 2073 van de onderzoeken naar de oorzaak van de Martinair crash in Faro.
vragen en antwoorden, handelingen van de Tweede kamer
samenvatting vragen/antwoorden rondom geheimhouding

Uitzending EenVandaag  zaterdag 16 januari 2016.
EenVandaag  stond geheel het geheel in het teken van de reconstructie van de Faro-ramp. Aan de hand van de meest recente info die boven water is gekomen, is o.a. de laatste minuut  van Martinair vlucht MP-495 gevlogen op een simulator.  Ook hoe Martinair omging met veiligheid en over de lange geheimhouding van stukken was onderwerp van de uitzending.

– animatie / reconstructie van de foutieve nadering en de daarop volgende crash
– korte samenvatting van de uitzending

Uit pagina Oorzaak / Uit het onderzoeksrapport van deze website
Over het onterechte vertrek op 21 december 1992 van de Anthony Ruys  vanaf Schiphol met een defecte straalomkeerder.

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…