(Na) EenVandaag uitzendingen 2016

In januari 2016 besteedt het TV-programma EenVandaag aandacht aan de Martinair crash in Faro.
Het programma gaat onder andere over te vaak uitgesteld onderhoud aan het landingsgestel van de gecrashte Anthony Ruys, het verkeerd aanvliegen door de piloten van de landingsbaan en de tot 2073 beperkte openbaarheid van het onderzoeksarchief.

Deze EenVandaag uitzending wordt hopelijk vervolgd, ook met nader onderzoek en andere informatie.

Wellicht heeft de uitspraak van 8 januari 2020 door de Rechtbank Den Haag tot gevolg dat het onderzoeksarchief eerder toegankelijk wordt, in ieder geval voor deskundige onderzoekers die hierover dan controleerbaar rapporteren.

In de bijlage een overzicht van de beperkt openbare stukken over o.a. het onderzoek naar de crash. Deze beperking geldt overigens ook voor andere overgedragen stukken van de Raad voor de Luchtvaart en het Bureau Vooronderzoek Ongevallen en Incidenten.
Onderstaand de link naar de overgedragen archiefstukken rondom de Martinair crash in Faro:
archiefnummers 2608 – 2636

Stand van zaken, december 2020
14 september 2020:
Bericht van Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het door de Minister MIW gevraagde beperkte onderzoek.
Naar verwachting zal dit onderzoek uiterlijk begin 2021 worden afgerond en gepubliceerd.

11 mei 2020:
NOS: Minister verzoekt OvV om aanvullend beperkt onderzoek: ‘of het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat in de nasleep van de ramp informatie heeft achtergehouden over technische mankementen aan het Martinair-vliegtuig.’
Kamerbrief van Minister van Infrastructuur en Waterstaat (MIW)
over stand van zaken ná de 2016 gestelde Kamervragen.

Gedachten bij dit verzoek van de Minister:
De OvV wordt gevraagd het werk van een directe voorganger te onderzoeken. Daar boven op komt de vooringenomen en onprofessionele houding van de OvV in 2010 en 2011 op nieuw onderzoek naar de oorzaak van de crash.
De OvV lijkt daarmee ongeschikt voor het door de Minister gevraagde onderzoek.
Tenslotte, het gecrashte vliegtuig was eigendom van het Ministerie van Defensie. Des te belangrijker dat het onderzoek onbevooroordeeld wordt uitgevoerd.
Een open en brede vraagstelling door de Minister  (waaronder ook over de motoren) én onderzoek uitvoering door een buitenlandse organisatie, zoals de  Britse Air Accidents Investigation Branch, kan meer vertrouwenwekkende resultaten opleveren.

Over het landingsgestel:
Al bij het eerste contact met de landingsbaan breekt het rechter landingsgestel.
Ook na de beperkte openbaar gemaakte onderbouwing in het vonnis van 8 januari 2020 blijft onduidelijk of er een verband is tussen het in de EenVandaag-uitzending genoemde uitgestelde onderhoud aan het landingsgestel en de crash.
Door de Rechtbankdeskundigen wordt verwezen naar het gestelde in het officiële onderzoeksrapport (hoofdstuk 3.1 en paragraaf 1.6.6). Hier wordt gesteld dat (kort gezegd) het toestel, en het landingsgestel, volgens de voorschriften luchtwaardig waren. Deze stelling lijkt door de Rechtbankdeskundigen klakkeloos overgenomen.
Hebben de Rechtbankdeskundigen een onderzoek gedaan naar de wijze waarop de Portugese onderzoekers tot hun conclusie kwamen? En  een onderzoek naar wat het aandeel van de Raad voor de Luchtvaart om tot deze conclusie te komen?

Opvallend over het landingsgestel in het Onderzoeksrapport:
Op pagina 21 vermeldt het rapport dat twee seconden ná het contact van de Anthony Ruys met de landingsbaan een geluidssignaal afgaat dat landingsgestel ‘niet uit en gezekerd’ is. Op pagina 67 wordt vermeld dat wiel 7 van rechter hoofd landingsgestel niet gezekerd is.
Was dit niet-gezekerd zijn (mede-)oorzaak of gevolg van de crash?

Tijdlijn
23 maart 2016: Antwoorden op Kamervragen Pieter Omtzicht en Martijn van Helvert (beiden CDA) naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag in januari 2016 over de Martinair crash in Faro.

Uit deze antwoorden blijkt o.a. dat de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart nooit heeft beschikt over de originele verklaringen van de bemanning van rampvlucht Faro.
Ook antwoordt de Staatssecretaris dat onderzoeksgegevens vertrouwelijk ter beschikking moeten worden gesteld aan o.a. ‘slachtoffers en nabestaanden’. (Toevoeging door Cor ten Hove: bedoeld wordt ‘slachtoffers en nabestaanden die aan de rechtszaak deelnemen’.)

16 februari 2016: Staatssecretaris Dijksma vraagt om een, wel erg minimalistisch, onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Een OVV die in 2011 blijk gaf van een onthutsende vooringenomenheid rondom de oorzaak van de vliegramp.

Hopelijk is deze minimalistische vraagstelling niet een typerend voorbeeld van de voortvarendheid waarop Nederland volgens de Staatssecretaris meewerkt aan het onderzoek door de onafhankelijke deskundigen.

vraag Staatssecretaris Dijksma aan OVV
melding EenVandaag  dat de OVV voorlopig niets gaat doen

19 januari 2016: Jacques Monasch (PvdA) stelt Kamervragen over o.a. de geheimhouding tot 2073 van de onderzoeken naar de oorzaak van de Martinair crash in Faro.
vragen en antwoorden, handelingen van de Tweede kamer
samenvatting vragen/antwoorden rondom geheimhouding

Uitzending EenVandaag  zaterdag 16 januari 2016.
EenVandaag  stond geheel het geheel in het teken van de reconstructie van de Faro-ramp. Aan de hand van de meest recente info die boven water is gekomen, is o.a. de laatste minuut  van Martinair vlucht MP-495 gevlogen op een simulator.  Ook hoe Martinair omging met veiligheid en over de lange geheimhouding van stukken was onderwerp van de uitzending.

– animatie / reconstructie van de foutieve nadering en de daarop volgende crash
– korte samenvatting van de uitzending

Uit pagina Oorzaak / Uit het onderzoeksrapport van deze website
Over het onterechte vertrek op 21 december 1992 van de Anthony Ruys  vanaf Schiphol met een defecte straalomkeerder.

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…