Gevolgen

De  gevolgen van de Martinair-crash in Faro zijn niet alleen psychisch en lichamelijk.
De maatschappelijke, sociale en financiële gevolgen zijn ook zeer ingrijpend. (zie bijgaande uitwerking van de 3e FARO-gevolgenenquête uit 2009, bijna 17 jaar ná de crash)

Door de beperkte schadevergoeding dragen niet Martinair of haar verzekeraars maar vele individuele getroffenen en de samenleving als geheel grotendeels de kosten van de gevolgen van de crash.

Wellicht mede door deze beperkte schadevergoeding, zijn de werkelijke gevolgen van de crash nooit goed onderzocht en onderkend.
De onderzoekers van de twee FARO-gevolgen-enquêtes concluderen dat er onvoldoende aandacht  was voor de achterliggende gevolgen van verwondingen.

Meer over de FARO-gevolgenenquêtes: zie pagina’s onder Gevolgen:  ‘waarom de gevolgenenquêtes’ en ‘uit de gevolgenenquêtes’.

Ná de crash ontbrak o.a. een individuele crash-analyse als basis van diagnostiek en begeleiding. Samenhangend functionerings-onderzoek in de jaren ná de crash gebeurde ook niet.
Daarom is er onvoldoende kennis over de directe en lange termijn gevolgen van de crash, met name voor overlevenden.

Wrak van de DC-10 Anthony Ruys

Omdat de gevolgen zo ingrijpend en vaak onzichtbaar zijn…