Gevolgen

De  gevolgen van de Martinair-crash in Faro zijn niet alleen psychisch en lichamelijk. De maatschappelijke, sociale en financiële gevolgen zijn ook zeer ingrijpend. (zie bijgaande uitwerking van de 3e FARO-gevolgenenquête uit 2009, bijna 17 jaar ná de crash)

Door de beperkte schadevergoeding dragen de individuele getroffenen en de samenleving als geheel, niet Martinair of haar verzekeraars grotendeels de werkelijke kosten van de gevolgen van de crash.

De werkelijke gevolgen zijn, wellicht mede door de beperkte schadevergoeding, nooit goed onderzocht en onderkend.
Reeds na de 2e FARO-gevolgenenquête (1998) concluderen de onderzoekers dat er onvoldoende aandacht  was voor de achterliggende gevolgen van verwondingen.

Meer over de FARO-gevolgenenquêtes: zie pagina’s onder Gevolgen:  ‘waarom de gevolgenenquêtes’ en ‘uit de gevolgenenquêtes’.

Door het ontbreken van een individuele crash-analyse en samenhangend functionerings-onderzoek ná de crash is er onvoldoende kennis over de directe en lange termijn gevolgen van de crash, met name voor overlevenden.

Wrak van de DC-10 Anthony Ruys

Omdat de gevolgen zo ingrijpend zijn…