FARO-RndR-2: Aandachtspunten

Pagina ‘verankerd’: 10 december 2022

Als je hebt moeten proberen,
om in mijn schoenen te staan,
pas dan mag je beweren,
dat jij het anders had gedaan.
Martin Gijzemijter

In de voorgaande pagina’s heb ik diverse tips e.d. gegeven om de nasleep van ongevallen te verbeteren.
Hier zal ik drie belangrijke tips noemen vanuit mijn lessen van de Martinair-crash in Faro.

Buiten deze drie tips, het theoretisch meest voor de hand liggende: onafhankelijk onderzoek van zowel ongeval als gevolgen, onafhankelijke begeleiding  van getroffenen én een onafhankelijke schaderegeling.


Mijn droom

De wezenlijke intentie van alle bij de nafase, juist ook professioneel, betrokkenen om het beste voor te hebben met de getroffenen. Dat is niet alleen van belang voor de getroffenen zelf maar ook voor de maatschappij als geheel.
Het zou mooi zijn wanneer iedereen, ook als functionaris, zich zou gedragen als verantwoordelijk burger in een verantwoordelijke samenleving.
Tot zover mijn droom.

Drie wat meer praktische gedachten om ‘hoop in leven te houden’

Aandacht
Rob Sötemann (initiatiefnemer van het FARO-lotgenotencontact) verwoordde de basis-vereiste voor de nasleep al heel mooi als ‘onvoorwaardelijke aandacht’.
‘Onvoorwaardelijke aandacht’ heb ik te weinig meegemaakt. Zelf merk ik ook hoe moeilijk dat is.
Maar, met oprechte aandacht voor De Ander, Het Slachtoffer is veel ‘winst’ te behalen.
Stephen Covey omschrijft dit als: ‘seek first to understand, then to be understood’.

Stress Effect Rapportage: preventief inschakelen van psychologen
In Gevolgen van langdurige stress eindig ik met mijn droomdenken dat professionals regelmatig een Stress Effect Rapportage maken.
Dan doel ik juist ook op juristen en crash-onderzoekers: laat voor je een onderzoeksrapport uitbrengt (of een presentatie houdt), vooraf de mogelijke psychische effecten of de betrokkenen beoordelen.
Nu worden juristen en communicatie-medewerkers vaak ingezet om de ‘juiste’ boodschap af te dekken en over te brengen. Vaak is de boodschap meer gericht op beeldvorming voor het Grote Publiek dan op de direct betrokkenen.
Een psycholoog kan beoordelen wat de psychische invloed zal zijn op de direct betrokkenen. De verantwoordelijken binnen de rapport-uitbrengende organisatie kunnen dan overwegen het rapport / de presentatie aan te passen.

Mijn complimenten voor de volhardende lezer. Nu volgt een praktisch voorstel:


Persoonlijke ongevalsanalyse als basis voor de nafase.
Dé overlevende van de Martinair-crash in Faro en van andere crashes/ongevallen bestaat niet. Maatwerk is nodig.
Mijn overtuiging is dat door een persoonlijke ongevalsanalyse Licht Traumatisch Hersenletsel eerder wordt ontdekt en behandeld en dat daardoor psychische klachten ook beter behandeld kunnen worden.
NB Crash- en ongevals analyses gelden ook bij trein-, bus-, auto- en zelfs fiets-ongevallen.

In Persoonlijke ongevalsanalyse pleit ik voor het maken van zowel een uitgebreide crash-analyse van het voertuig als een persoonlijke ongevals-analyse van de inzittenden.
Zonder goede persoonlijke ongevalsanalyse is kans op mislukking van de na-fase groot. Hetgeen onnodig de gevolgen voor de getroffenen verergert.

Allereerst dient een crash-analyse gemaakt te worden voor het vervoermiddel. Dit wordt dan vertaald in een crash-analyse per zitplaats. Op basis van de beschrijving van de overlevenden en mede met hulp van o.a. een hoofdletsel-model wordt dan een mogelijke-gevolgen-scenario opgesteld met een bijpassend behandelplan.

De vaak complexe gevolgen overstijgen de mogelijkheden van een individuele huisarts. Al het juridisch en maatschappelijk gedoe bemoeilijken verder het zicht op de individuele gevolgen en de wisselwerking hiervan en verergert daarmee.

Het lijkt verstandig om de zorg van getroffenen regionaal te laten coördineren door gespecialiseerde huisarts-ondersteuners.

 

 

 

De gevolgen zijn vaak onzichtbaar