FARO Steunfonds

In 1993 richt Martinair de Stichting Steunfonds Faro op.

Het doel van deze Stichting is, blijkens de informatie-brief van Martinair,: ‘…voor zover haar doelvermogen strekt en ter uitsluitende beoordeling van het bestuur, uitkeringen te doen aan passagiers, danwel partners, familieleden en/of nabestaanden van passagiers, die zich aan boord bevonden van het Martinair DC-10 vliegtuig dat op 21/12/1992 te Faro is verongelukt en die zich met een verzoek daartoe tot de stichting wenden. De stichting zal uitsluitend na finale afwikkeling van de schadevorderingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid uitkeringen doen met betrekking tot schade die niet op enigerlei andere wijze wordt gedekt.’
Over mogelijke extra vergoeding aan bemanningsleden wordt niets vermeld.

Het door Martinair ter beschikking gestelde vermogen bedraagt Hfl. 3 miljoen. Omgerekend ca Hfl 9.200,= (ca  € 4.200,=) per passagier.

NB:
– De netto winst van Martinair bedraagt in 1992 Hfl. 104,5 miljoen, mede dankzij een boekwinst op de aan Defensie verkochte DC-10’s, waaronder de gecrashte Anthony Ruys. Deze DC-10’s zijn bedoeld omgebouwd te worden tot KDC-10’s voor de Luchtmacht.
– Over 1993 behaalt Martinair weer een extra hoog netto-resultaat (totaal Hfl. 97 miljoen) door de verkoop aan Defensie van een DC-10 ter vervanging van het gecrashte toestel. Martinair verhoogt de bijdrage aan het Faro-steunfonds niet.
– In 1994 verschijnen enige krantenartikelen over de kosten van aankoop en ombouw van de DC-10’s.
– Interessant is de vraag wat het netto-resultaat voor Martinair is van de crash mede gezien de extra behaalde boekwinst door de verkoop van een vervangend toestel.

In 1995 komt het bericht dat getracht wordt Martinair te bewegen de fondsen van het Faro Steunfonds toereikend te maken. Indien dit gelukt is, is dit niet bekend gemaakt.

In 1999 doe ik (Cor ten Hove), volgens de regels van het Steunfonds ná de officiële schikking met Martinair, een beroep op het Steunfonds.
Na enig heen en weer geschrijf verneem ik na 2000 niets meer van het Steunfonds.
Van een mede-passagier hoor ik  later dat het Steunfonds inmiddels is opgeheven. Hierover ben ik, ondanks de lopende correspondentie, niet geïnformeerd door het Steunfonds.

Mijn ervaringen met het Steunfonds zijn daarmee  slechter dan het gemiddelde oordeel (een 4,5 op een schaal van 1 –slecht-  tot 10 –goed-) gegeven door de aan de enquête deelnemende inzittenden tijdens de tweede FARO-gevolgen enquête uit 1998.

 

Omdat de gevolgen zo ingrijpend en vaak onzichtbaar zijn…