Uit de gevolgen enquêtes

Enkele uitkomsten uit de drie FARO-gevolgen-enquêtes:

Uit de eerste twee enquêtes (1995 en 1998):
Over de representativiteit
De onderzoekers maken een voorbehoud bij de representativiteit van de enquêteresultaten.
Dit voorbehoud nuanceren zij met “Voor zover sprake is van vertekening, lijkt dit het gevolg van een relatief groot aantal (ernstig) gewonden onder de respondenten.”

Over invloed lichamelijke situatie
“Met de kennis over de lichamelijke situatie van de overlevenden van de Faro-ramp is een belangrijk deel van de problemen in de na-fase te verklaren. Veel is (mede) te herleiden tot het feit dat inzittenden bij de vliegramp gewond zijn geraakt en nog jaren na de ramp dagelijks de fysieke gevolgen van de ramp met zich meedragen.

Over invloed  afhandeling
“…Er lijkt een direct verband te bestaan tussen de kwaliteit van de juridische en materiële (na)zorg en de psychische verwerking van de ramp. Een soepel verlopende en tot tevredenheid stemmende afhandeling kan bijdragen aan de verwerking, terwijl vele materiële tegenslagen, onduidelijkheid over de oorzaak van de ramp en een moeizaam proces van schadeafhandeling, de psychische verwerking nog eens extra onder druk zetten.
De betekenis van niet-psychische gevolgen lijkt te zijn onderschat.”

Uit de 2e FARO gevolgen enquête (1998):
Slotbeschouwing door de onderzoekers
Martinair en ANWB scoren slecht (Reformatorisch Dagblad, 18 december 1998)

De 3e FARO gevolgen enquête (2009):
De uitkomsten van de 3e FARO gevolgen enquête zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van de eerste twee enquêtes. Er zijn nog vele getroffenen die kampen met de gevolgen van crash en nasleep.
Met de, in deze derde enquête voor het eerst genoemde, stelling ‘Mijn vertrouwen in de rechtstaat is door de ramp en de nasleep afgenomen’ waren 31 van de 48 geënquêteerden het eens, 11 neutraal en slechts 6 oneens.

Conclusies
Over lichamelijke klachten
Over psychische klachten

Voor de verslagen van de drie FARO gevolgen enquêtes: klik hier.

 

De gevolgen zijn groter dan de crash zelf