Rechtszaken

‘Een ongeluk kan gebeuren, maar wees eerlijk’
Uitspraak in de Volkskrant van één van de eisers in de rechtszaken.

Op basis van de ‘analyse Horlings’ zijn eind 2012 rechtszaken aangespannen tegen Martinair en de Staat der Nederlanden om duidelijkheid te krijgen over onder andere de oorzaak van de crash in Faro.


Hieronder de mij bekende stand van zaken van de rechtszaken.

December 2018:
Er leek weer beweging in de rechtszaken te zijn gekomen.
Hopelijk komt er nog in 2018 meer, vooral ook publieke, duidelijkheid. Dat wordt echter kort dag. Indien deze duidelijkheid er ooit nog zal komen.

Het vóór de zomer van 2016 verwachte concept-rapport van de internationale deskundigen is uitgebracht maar (nog?) geheim. Dit rapport roept blijkbaar veel vragen op bij onderzoeker Horlings en zijn mede-onderzoekers. Meer hierover in bijgaand artikel uit de Gooi en Eemlander van 16 december 2017.

Vanwege het overlijden van Mr. Koeleman, in oktober 2017, zijn de rechtszaken in december 2017 overgenomen door Beer Advocaten.
John Beer, oprichter van dit kantoor, heeft veel ervaring met de afwikkeling van grootschalige ongevallen en heeft eerder ook al FARO-getroffenen bijgestaan.
Kantoorgenoot  advocaat Veeru Mewa is een vooraanstaande luchtvaartadvocaat.

 


Tijdlijn

Een analyse over beide rechtszaken

14 januari 2016: USA-advocaten
Naar verwachting zullen de drie buitenlandse deskundigen voor de zomer van 2016 een concept rapport presenteren.
In de procedure tegen Martinair wordt in hoger beroep gewacht op het rapport van de deskundigen om te bepalen of de zaak verder zal worden doorgezet.

9 juli 2015: de Rechtbank Den Haag benoemt drie buitenlandse deskundigen voor nader onderzoek. Uittreksel uit vonnis, over opdracht aan de drie buitenlandse onafhankelijke deskundigen.

9 februari 2015: zitting bij de Rechtbank Den Haag over de voortgang van de procedure

21 december 2014: geen wezenlijke ontwikkeling in de beide zaken.  Zie bijgaand artikel van het Haarlems Dagblad. De Staat wil over procedures praten in plaats van het inhoudelijk gesprek aan te gaan.

23 april 2014: uitspraak door Rechtbank Den Haag in verband met het aanvullend deskundigen onderzoek is verzet naar een latere datum.

26 februari 2014, de uitspraken:
Amsterdam: afgewezen.
– voor de uitspraak: klik hier
– een korte analyse van het vonnis
Den Haag: aanvullend deskundigen onderzoek in de Faro-ramp,
– bericht Dagblad Trouw: klik hier
– uitspraak Rechtbank: klik hier

20 januari 2014
Presentatie Horlings / AvioConsult voor Rechtbank Den Haag

13 januari 2014
Presentatie Horlings / AvioConsult voor Rechtbank Amsterdam
–  bulletinboard van website Airwork: impressie door een piloot van zitting van 13 januari.

10 januari 2014
Bericht dagblad Trouw
Bericht advocaat

Omdat de gevolgen zo ingrijpend zijn…