Rechtszaken

OLD  SINS  CAST  LONG  SHADOWS

Op basis van de ‘analyse Horlings’ zijn eind 2012 rechtszaken aangespannen tegen Martinair en de Staat der Nederlanden om duidelijkheid te krijgen over onder andere de oorzaak van de crash in Faro.


Hieronder de mij bekende stand van zaken van de rechtszaken.

Januari 2020:
8 Januari:
vonnis rechtbank Den Haag: Staat aansprakelijk voor schade vliegramp Faro
Uit het vonnis: landing had afgebroken moeten worden
RTL-nieuws: Ook menselijke fouten droegen bij aan vliegramp Faro
Analyse van het vonnis

Mogelijk vervolg op dit vonnis, zoals bijvoorbeeld verder beroep, is nog niet bekend.

De rapporten, en reacties op deze rapporten, van de door de Rechtbank Den Haag benoemde internationale deskundigen dienen openbaar gemaakt te worden.
Idealiter wordt ook het tot 2073 geheime archief toegankelijk voor deskundige onderzoekers.
Op deze manier kan een open gesprek worden gevoerd óver en lessen geleerd worden ván de crash.

Ná het overlijden van Mr. Koeleman, in oktober 2017, zijn de rechtszaken overgenomen door Mr. Veeru Mewa van FTW Advocaten (Koog aan de Zaan).

Tijdlijn

8 januari 2020: uitspraak door Rechtbank Den Haag.
Samenvatting vonnis: Staat aansprakelijk voor schade vliegramp Faro
Gehele vonnis
Algemeen Dagblad: Doofpot open: fout piloten cruciaal bij vliegramp Faro

11 november 2019: zitting Rechtbank Den Haag:  In Algemeen Dagblad aankondiging over deze zitting.
Tijdens de zitting bleven ‘Eisers’ en ‘Staat’ bij hun  eerdere uiteenlopende standpunten. Geen toenadering of begin van dialoog. De Rechtbank stelde, slechts (?), enkele vragen.
Tijdens deze zitting kwam geen feitelijke duidelijkheid over de crash. Duidelijkheid bijvoorbeeld over de vraag of de gecrashte Anthony Ruys naast de baan is geland óf van de baan is gewaaid. En, indien het toestel van de baan is gewaaid, of dit risico bekend was bij de piloten.

Oktober 2019: AvioConsult, het verhaal over de Faro ramp en de gang naar de rechter vanaf 2012 t/m oktober 2019.
Een verkorte versie voor de pers van dit verhaal.

18 april 2017: het drietal door de rechtbank benoemde deskundigen heeft een aantal vragen van de rechtbank beantwoord. Het rapport roept blijkbaar veel vragen op bij onderzoeker Horlings en zijn mede-onderzoekers. Meer hierover in bijgaand artikel uit de Gooi en Eemlander van 16 december 2017.

14 januari 2016: USA-advocaten
Naar verwachting zullen de drie buitenlandse deskundigen voor de zomer van 2016 een concept rapport presenteren.
In de procedure tegen Martinair wordt in hoger beroep gewacht op het rapport van de deskundigen om te bepalen of de zaak verder zal worden doorgezet.

9 juli 2015: de Rechtbank Den Haag benoemt drie buitenlandse deskundigen voor nader onderzoek.
Uittreksel uit vonnis, over opdracht aan de drie buitenlandse onafhankelijke deskundigen.
Artikel Algemeen Dagblad over dit vonnis.

9 februari 2015: zitting bij de Rechtbank Den Haag over de voortgang van de procedure

21 december 2014: geen wezenlijke ontwikkeling in de beide zaken.  Zie bijgaand artikel van het Haarlems Dagblad. De Staat wil over procedures praten in plaats van het inhoudelijk gesprek aan te gaan.

Een analyse over de vonnissen in 2014 over beide rechtszaken

23 april 2014: uitspraak door Rechtbank Den Haag in verband met het aanvullend deskundigen onderzoek is verzet naar een latere datum.

26 februari 2014, de uitspraken:
Amsterdam: afgewezen.
– voor de uitspraak: klik hier
– een korte analyse van het vonnis
Den Haag: aanvullend deskundigen onderzoek in de Faro-ramp,
– bericht Dagblad Trouw: klik hier
– uitspraak Rechtbank: klik hier

20 januari 2014
Presentatie Horlings / AvioConsult voor Rechtbank Den Haag

13 januari 2014
Presentatie Horlings / AvioConsult voor Rechtbank Amsterdam
–  bulletinboard van website Airwork: impressie door een piloot van zitting van 13 januari.

10 januari 2014
Bericht dagblad Trouw
Bericht advocaat

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…