Rechtszaken

‘Een ongeluk kan gebeuren, maar wees eerlijk’
Uitspraak in de Volkskrant van één van de eisers in de rechtszaken.

Op basis van de ‘analyse Horlings’ zijn eind 2012 rechtszaken aangespannen tegen Martinair en de Staat der Nederlanden om duidelijkheid te krijgen over onder andere de oorzaak van de crash in Faro.


Hieronder de mij bekende stand van zaken van de rechtszaken.

November 2019:
In 2018 is weer beweging in de rechtszaken gekomen.
Op 11 november 2019,  09.30 uur, is een zitting bij de Rechtbank Den Haag, Prins Clauslaan.
Hopelijk komt er tijdens, of uiteindelijk dankzij deze zitting, meer feitelijke duidelijkheid over de crash. Duidelijkheid bijvoorbeeld over de vraag of de gecrashte Anthony Ruys naast de baan is geland óf van de baan is gewaaid. En, indien het toestel van de baan is gewaaid, of dit risico bekend was bij de piloten.
Ook zou het mooi zijn indien de uitgebrachte rapporten openbaar worden gemaakt. Er is al genoeg  geheimzinnigheid.

Het rapport van de door de Rechtbank Den Haag benoemde internationale deskundigen is uitgebracht, maar (blijvend?) geheim. Op 18 april 2017 heeft een drietal door de rechtbank benoemde deskundigen een aantal vragen van de rechtbank beantwoord. Het rapport roept blijkbaar veel vragen op bij onderzoeker Horlings en zijn mede-onderzoekers. Meer hierover in bijgaand artikel uit de Gooi en Eemlander van 16 december 2017.

Ná het overlijden van Mr. Koeleman, in oktober 2017, zijn de rechtszaken overgenomen door Mr. Veeru Mewa van FTW Advocaten (Koog aan de Zaan).

Tijdlijn

8 januari 2020, verwachte uitspraak door Rechtbank Den Haag:
Dit kan een eindvonnis worden of een tussen-vonnis waarbij bepaald kan worden dat de deskundigen, op welke wijze dan ook, nader gehoord kunnen worden.

11 november 2019, zitting Rechtbank Den Haag: Algemeen Dagblad aankondiging over deze zitting.
Tijdens de zitting kwamen ‘Eisers’ en ‘Staat’ niet tot elkaar.

Oktober 2019: AvioConsult, het verhaal over de Faro ramp en de gang naar de rechter vanaf 2012 t/m oktober 2019.
Een verkorte versie voor de pers van dit verhaal.

Een analyse over beide rechtszaken

14 januari 2016: USA-advocaten
Naar verwachting zullen de drie buitenlandse deskundigen voor de zomer van 2016 een concept rapport presenteren.
In de procedure tegen Martinair wordt in hoger beroep gewacht op het rapport van de deskundigen om te bepalen of de zaak verder zal worden doorgezet.

9 juli 2015: de Rechtbank Den Haag benoemt drie buitenlandse deskundigen voor nader onderzoek.
Uittreksel uit vonnis, over opdracht aan de drie buitenlandse onafhankelijke deskundigen.
Artikel Algemeen Dagblad over dit vonnis.

9 februari 2015: zitting bij de Rechtbank Den Haag over de voortgang van de procedure

21 december 2014: geen wezenlijke ontwikkeling in de beide zaken.  Zie bijgaand artikel van het Haarlems Dagblad. De Staat wil over procedures praten in plaats van het inhoudelijk gesprek aan te gaan.

23 april 2014: uitspraak door Rechtbank Den Haag in verband met het aanvullend deskundigen onderzoek is verzet naar een latere datum.

26 februari 2014, de uitspraken:
Amsterdam: afgewezen.
– voor de uitspraak: klik hier
– een korte analyse van het vonnis
Den Haag: aanvullend deskundigen onderzoek in de Faro-ramp,
– bericht Dagblad Trouw: klik hier
– uitspraak Rechtbank: klik hier

20 januari 2014
Presentatie Horlings / AvioConsult voor Rechtbank Den Haag

13 januari 2014
Presentatie Horlings / AvioConsult voor Rechtbank Amsterdam
–  bulletinboard van website Airwork: impressie door een piloot van zitting van 13 januari.

10 januari 2014
Bericht dagblad Trouw
Bericht advocaat

Omdat de gevolgen zo ingrijpend en vaak onzichtbaar zijn…