Martinair en schaderegeling

Martinair blijkt onderverzekerd ten tijde van de crash in Faro

‘Martinair is verzekerd onder gelijke voorwaarden en tot dezelfde bedragen als de grote internationale luchtvaartmaatschappijen’, schrijft Martinair eind december 1992 aan overlevenden en nabestaanden.

Nog geen maand later blijkt dit onjuist: Martinair meldt dat een lagere aansprakelijkheid is opgenomen in de vervoersvoorwaarden (ca Hfl. 100.000 i.p.v. Hfl. 250.000). Na onderzoek bleek dat Martinair verzuimd had de vervoersvoorwaarden aan te passen naar de verhoogde limiet van ca. Hfl. 250.000.
Onder voor de getroffenen beperkende voorwaarden,  zoals een terugval tot de lagere aansprakelijkheidslimiet bij ontbreken van een minnelijke regeling, accepteert Martinair een verhoging van financiële aansprakelijkheid tot Hfl. 250.000.

Aanvullende gedachten:
De  verzekeraar zal niet méér uitkeren dan het verzekerde bedrag. De verhoging tot Hfl. 250.000 heeft dan als consequentie dat voor elke maximale schadevergoeding  er voor 1,5 andere passagier geen ruimte voor schadevergoeding meer is.
Dit verklaart wellicht mede de door mij en anderen ervaren druk om snel en voor een laag bedrag te schikken.
Mijn theorie is dat de verzekeraar het totaal verzekerde bedrag aan Martinair heeft uitgekeerd en dat Martinair zelf de individuele schadevergoedingen regelt.

Systeem van Warschau en Verdrag van Warschau

De aansprakelijkheidslimiet voor vliegtuigmaatschappijen wordt bepaald onder Het Systeem van Warschau. Ten tijde van de Martinair crash in Faro geldt onder het Verdrag van Warschau een beperkte schadevergoedingslimiet indien geen grove nalatigheid kan worden aangetoond.

In 2004 is Nederland toegetreden tot het Verdrag van Montréal. Met dit verdrag de aansprakelijkheid voor luchtvaartmaatschappijen verruimd ten gunste van passagiers en nabestaanden.

Doorbreking van de aansprakelijkheidslimiet van Martinair, wegens bijvoorbeeld roekeloos gedrag en/of grove nalatigheid, wordt in 1995 niet mogelijk geacht door de door de ANWB voor de getroffenen ingeschakelde advocaten.
De schadevergoeding door Martinair blijft beperkt tot maximaal  Hfl. 250.000,= (= ca € 113.000,=) per persoon.


1995: Martinair ontkent betrokkenheid bij schaderegeling

In de in december 1992 door Martinair aan getroffenen verzonden brief wordt over de afwikkeling van de  schadeclaims gemeld: ‘Deze afwikkeling zal geheel in overleg met Martinair geschieden.’ Mr. van Baren wordt genoemd als advocaat.

In de jaren ná de crash is er veel onvrede over de uitvoering en voorwaarden van de schaderegeling. In een  2Vandaag–uitzending van 19 december 1995 over o.a. deze onrust, ontkent Martinair-woordvoerder Udo Buijs de betrokkenheid van Martinair bij de afhandeling en verwijst naar ‘dat advocatenkantoor’.

Mr. van Baren van ‘dat’ advocatenkantoor treedt in 1998 ook voor Dhr. Schröder op in de nasleep van de Dakota-crash in 1996  en in 1997 voor Martinair in een kwestie over nachtvluchten op Schiphol.

Mijn schaderegeling sluit ik in 1999 ook met Martinair, getekend namens Martinair door Mr. van Baren.

De ontkenning van Dhr. Buys blijkt duidelijk ten onrechte.
Weer creëert Martinair, over de ruggen van getroffenen heen, publiekelijk een ander beeld dan de werkelijkheid is.

NB
Buiten de onderverzekering voor de schade van passagiers is ook de vraag of het gecrashte toestel zelf wel verzekerd was (De Telegraaf, 22 december 1992).

 

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…