Over vermijdbaarheid en lessen van de crash

Ná lezing van rapporten en analyses, uit mijn eigen ervaringen tijdens de vlucht en gesprekken met anderen, ben ik er van overtuigd dat ook deze crash vermijdbaar was.
Vermijdbaar door het afbreken van de instabiele en/of onjuiste nadering, minder passiviteit van de gezagvoerder of zelfs het niet-vertrekken van Schiphol met de defecte straalomkeerder.

Volgens het onderzoekrapport (P32) was het verplicht om op Schiphol met drie werkende straalomkeerders te landen. De Anthony Ruys kón zelfs niet terugkeren naar Schiphol.

De oorzaak van de crash is voor mij vooral een fatale opeenstapeling van de gevolgen van al dan niet bewuste handelingen en beslissingen vanaf de overweging tot inroosteren van deze extra vlucht.
Naar mijn mening is de crash op de kantoren in Schiphol begonnen.

Een crash als de onze is helaas eens in de zoveel tijd onvermijdelijk. Zoiets moet altijd weer gebeuren om iedereen te laten realiseren dat regels, voorschriften en onafhankelijk toezicht maar bovenal gezond verstand er niet voor niets zijn.

Voor dit bewustwordingsproces is onafhankelijk onderzoek nodig met openbare conclusies en aanbevelingen. Onafhankelijk Nederlands onderzoek ontbrak bij de Martinair crash in Faro.
De kans op soortgelijke (mijns inziens, vermijdbare) crashes is door dit gebrek aan onafhankelijk onderzoek onvoldoende verkleind.

De wazigheid van deze foto van de Anthony Ruys ná de crash verbeeldt voor mij de wazigheid over de kennis van de crash en de, achterliggende, oorzaken van de crash.

Omdat de gevolgen zo ingrijpend zijn…