Martinair en tekortschietende (psycho-sociale) nazorg

Op 7 november 1993 stuurt de Anthony Ruys Stichting een brief aan o.a. staatssecretaris voor de Volksgezondheid, de heer Simons,  over onder andere de tekortschietende psycho-sociale hulp na de Martinair crash in Faro.

Op 12 november 1993 stelt Mevrouw Achttienribbe-Buys over de tekortschietende hulp Kamervragen. Minister Hirsch Ballin beantwoordt  deze vragen op 14 januari 1994.
Of voor beantwoording van deze vragen ook gesproken is met getroffenen is niet duidelijk. Voor mij waren de antwoorden een verrassing.

Minister Hirsch Ballin antwoordt o.a. dat de nazorg centraal gecoördineerd wordt door Martinair:
– ‘Huisbezoeken vinden nog steeds plaats, waarbij de medewerkers fungeren als klankbord en/of doorgeefluik naar Martinair.’
– ‘Tot nog toe wordt in voorkomende gevallen de bedrijfsarts of –psycholoog ingezet…’
– ‘Martinair benadert betrokkenen periodiek om te informeren naar lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de slachtoffers’

Telegraaf, 18 januari 1994

In een NOVA-uitzending van 20 december 1993  vertelt Martinair woordvoerder Udo Buys ongeveer hetzelfde verhaal.

Voor mij (Cor ten Hove) was deze nazorg-functie van Martinair nieuw. De, in mijn herinnering, twee telefoontjes in 1993 van een Martinair-medewerker had ik opgevat als  interesse. Niet als zelfs maar poging tot nazorg. Als ‘nazorg’ schoot dit ook tekort omdat op mijn vragen nooit antwoorden kwamen.

Er werd wel erg veel verwacht om Martinair (een luchtvaartmaatschappij, geen hulpverlener) als coördinerend hulpverlener te zien.
Martinair had daarvoor te veel verschillende petten op. Petten die ook nog eens strijdig waren met de (gezondheids-)belangen van de getroffenen, zoals:
– verantwoordelijke voor de crash,
– direct betrokkene bij de schaderegeling en de uitkomst van de schaderegeling, en
beïnvloeder van de beeldvorming over de crash en de oorzaak van de crash.

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…