FARO-RndR-2: Samenvatting.

FARO: Hoog Energetisch Drama

 ‘Wat niet als probleem wordt benoemd, hoeft ook niet te worden opgelost.
Bron: Herman Tjeenk Willink, Kan de overheid crises aan?

Bijna 30 jaar ná de crash zijn er over crash, oorzaak, (persoonlijke) gevolgen en hóe om te gaan met de gevolgen nog steeds veel vragen en onvoldoende begeleiding.

Pagina in wording. Meest recente aanpassing: 3 augustus 2022
In september/oktober 2022 verwacht ik echt aan deze pagina te kunnen werken.

Voor de crash ben ik zelfstandig en neem volwaardig deel aan de maatschappij. Stapje voor stapje verlies ik door de crash-gevolgen veel hiervan in de afgelopen dertig jaar.
Ik prijs mij gelukkig dat de grote oorzaken van mijn klachten lagen en liggen in zo’n duidelijke, grote, fysieke en psychische gebeurtenis als de crash.
Door de grote groep passagiers en nabestaanden heb ik veel gedeelde ervaringen. In trainingen en lotgenotencontacten binnen andere ‘organisaties’ merk ik met weer anderen ook gedeelde ervaringen.
Hoe eenzaam ik me vaak ook voel: ik ben niet alleen.

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…