Gevolgen van gebrekkig onderzoek

‘…als je ziet dat de overheid uit is op eigen gewin en van jou niets lijkt te begrijpen…’
Anita Enquist in SIRE-campagne ‘De Maatschappij Dat Ben Jij’, 1998.

Reeds vanaf begin 1993 proberen overlevenden en nabestaanden duidelijkheid te krijgen over crash, oorzaak en verantwoordelijkheid.
Zij worden genegeerd. Dit negeren veroorzaakt een gevoel van machteloosheid.

Eén van de stellingen van de derde FARO-gevolgen enquête (2009) is ‘Mijn vertrouwen in de rechtstaat is door de ramp en de nasleep afgenomen’. 31 van de 48 respondenten zijn het met deze stelling eens.

Dit verlies van vertrouwen komt niet onverwacht.
In mijn (Cor ten Hove) ogen heeft dit verlies van vertrouwen vooral te maken met het ontbreken van de wil verantwoordelijkheid af te leggen en verantwoordelijkheid te nemen.  Dit verklaart dan ook het tekortschietende onderzoek naar de gebeurtenissen tíjdens en de oorzaken ván de crash.
Door de Nederlandse verantwoordelijken wordt een valse werkelijkheid als oorzaak van de crash gepresenteerd: de ‘onverwachte windvlaag’.

Uit alle drie FARO-gevolgen enquêtes blijkt de blijvende onvrede over het onderzoek naar de oorzaak van de Martinair crash in Faro.
Dit benadeelde mogelijk niet alleen de getroffenen, ook lijken er onvoldoende lessen geleerd te zijn om toekomstige crashes te voorkomen.

In de tweede en de derde enquête zijn overzichten opgenomen van de oordelen over de afwikkeling van de ramp. In beide enquêtes wordt zeer negatief geoordeeld over het onderzoek, de overheid en Martinair.

In theorie hebben Overheid en Martinair (KLM?)  nog steeds, ook na bijna 30 jaar, de mogelijkheid te helpen het vertrouwen in de rechtstaat te herstellen.
Voor een begin van herstel aan dit vertrouwen is minimaal nodig een open bespreking van de rapporten ‘Horlings’ en de rapportages -en reacties hierop- van de drie buitenlandse deskundigen. (Zie  Rechtszaken onder Actueel).

 

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…