Gevolgen van gebrekkig onderzoek

‘…als je ziet dat de overheid uit is op eigen gewin en van jou niets lijkt te begrijpen…’
Anita Enquist in SIRE-campagne ‘De Maatschappij Dat Ben Jij’, 1998.

Eén van de stellingen van de derde FARO-gevolgen enquête (2009) is ‘Mijn vertrouwen in de rechtstaat is door de ramp en de nasleep afgenomen’. 31 van de 48 respondenten waren het met deze stelling eens.

Dit verlies van vertrouwen komt niet onverwacht. In mijn (Cor ten Hove) ogen heeft dit vooral te maken met het tekortschietende onderzoek naar de gebeurtenissen tíjdens en de oorzaken ván de crash. Er lijkt door de verantwoordelijken en betrokkenen  een valse werkelijkheid gepresenteerd en er is onvoldoende verantwoording afgelegd.
Reeds vanaf begin 1993 proberen overlevenden en nabestaanden duidelijkheid te krijgen. Zij werden genegeerd. Dit negeren veroorzaakte het gevoel van machteloosheid.

Uit alle drie FARO-gevolgen enquêtes blijkt de blijvende onvrede over het onderzoek naar de oorzaak van de Martinair crash in Faro.
Dit benadeelde mogelijk niet alleen de getroffenen, ook lijken er onvoldoende lessen geleerd te zijn om toekomstige crashes te voorkomen.

In de tweede en de derde enquête zijn overzichten opgenomen van de oordelen over de afwikkeling van de ramp. In beide enquêtes wordt zeer negatief geoordeeld over het onderzoek, de overheid en Martinair.

Overheid en Martinair hebben nog steeds de mogelijkheid te helpen het vertrouwen in de rechtstaat te herstellen.
Voor een begin van herstel aan dit vertrouwen is minimaal nodig een onvoorwaardelijke medewerking áán, openbaarmaking ván en toelichting óp het onderzoek en conclusies door de drie buitenlandse deskundigen. (Zie  Rechtszaken onder Actueel).
Om échte duidelijkheid te krijgen dient dit onderzoek ook te gaan over beslissingen, handelingen en gebeurtenissen vooraf en tijdens de vlucht. Niet slechts de gevolgde onderzoeksprocedures dienen beoordeeld te worden.

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…