Gevolgen van gebrekkig onderzoek

Reeds vanaf begin 1993 proberen overlevenden en nabestaanden duidelijkheid te krijgen over crash, oorzaak, gevolgen en verantwoordelijkheid.
Zij worden genegeerd. Dit negeren veroorzaakt bij velen een gevoel van machteloosheid.


Afname vertrouwen in de rechtsstaat

Één van de stellingen van de derde FARO-gevolgen enquête (2009) is ‘Mijn vertrouwen in de rechtstaat is door de ramp en de nasleep afgenomen’.
31 van de 48 respondenten zijn het met deze stelling eens.

Dit verlies van vertrouwen komt niet onverwacht.
In mijn (Cor ten Hove) ogen heeft dit verlies van vertrouwen vooral te maken met het ontbreken van de wil, zowel bij Martinair als bij de Overheid, werkelijke verantwoording af te leggen en verantwoordelijkheid te nemen.
Het ontbreken van deze wil verklaart dan het tekortschietende onderzoek naar vlucht, crash en oorzaken.
Door de Nederlandse verantwoordelijken wordt een valse werkelijkheid als oorzaak van de crash gepresenteerd: de ‘onverwachte windvlaag’.

Meer uit de FARO-gevolgen enquêtes
Uit alle drie FARO-gevolgen enquêtes blijkt de blijvende onvrede over het gebrekkige onderzoek naar de oorzaak van de Martinair crash in Faro.
Dit gebrekkige onderzoek benadeelde mogelijk niet alleen de getroffenen, ook lijken er onvoldoende lessen geleerd te zijn om toekomstige crashes te voorkomen.

In de tweede en de derde enquête zijn overzichten opgenomen van de oordelen over de afwikkeling van de ramp. In beide enquêtes wordt zeer negatief geoordeeld over het onderzoek, de overheid en Martinair.

Nagedachten
Het doorzettingsvermogen van Corrie en Iem Vroombout (passagiers/nabestaanden), de onderzoeken van Horlings cs / AvioConsult en de advocaten Koeleman en Mewa hebben dankzij de rechtszaken en het vonnis van de Haagse Rechtbank in januari 2020 een deel van het vertrouwen in de rechtsstaat hersteld.

Misschien heeft de Nederlandse maatschappij/Overheid vanaf nu (december2022) meer aandacht voor de veelomvattende gevolgen van gebrekkig onderzoek. Dit gezien o.a. de uitspraak van Staatssecretaris Marnix van Rij ““De neiging in de Nederlandse cultuur is dat we heel pijnlijke zaken te lang uit de weg gaan. …  Maar daarmee maken we het alleen maar erger…”  Trouw, 10 december 2022

 

 

De gevolgen zijn groter dan de crash zelf