Over deze site
 
Home
Na de crash
Het onderzoek
Herdenkingen
Gevolgen
Publicaties
Anthony Ruys Stg.
Actueel
Links en contact
Over deze site
Vlucht en crash

 

De strijd tussen mens en macht,

is er een tussen geschiedenis en vergetelheid

Milan Kundera

De reden om deze site te starten en er mee door te gaan, is in wezen dezelfde als mijn verbazing na het eerste jaar ná de crash: het gebrek aan aandacht voor de oorzaken en de werkelijke gevolgen van de crash.

Deze site is mijn persoonlijke initiatief. Maar zonder hulp en informatie van velen was dit niet mogelijk.

Deze site gaat uit van mijn opvattingen en vragen. Andere betrokkenen (passagiers, bemanning, nabestaanden, hulpverleners, onderzoekers, Martinair, de overheid, ANWB, enzovoorts) hebben een eigen verhaal, belangen en opvattingen. Deels zullen deze overeenkomen, deels zullen deze afwijken. Al snel ná de crash ben ik actief in het lotgenotencontact. Mede uit deze contacten weet ik dat vele mede-passagiers en nabestaanden vergelijkbare ervaringen en vragen hebben als ik.

De opzet van deze site is chronologisch. Want zonder ramp geen gevolgen en vragen. En, zonder ‘ramp na de ramp’ geen voortduring en verergering van gevolgen. De herdenkingen en monumenten zijn onlosmakelijk met de ramp verbonden. Mijn boek beschouw ik met de boeken, verhalen, gedichten alle andere uitingen van anderen als persoonlijke herdenkingen en monumenten.

De tekening van de Toren van Babel verbeeldt voor mij de nasleep van de crash: veel gepraat maar elkaar niet verstaan. Er valt nog veel te verbeteren. Ik hoop dat deze site daar aan kan bijdragen.

Een andere belangrijke functie van deze site is aan alle FARO-betrokkenen de mogelijkheid te geven om met elkaar in contact te komen en hun ervaringen uit te wisselen.

Mijn derde bedoeling met deze site is om de crash en de gevolgen alsnog een onderdeel van de Nederlandse geschiedenis te laten worden in plaats van zoals nu in de vergetelheid te raken. Daarna kunnen ik en velen met mij de crash en de gevolgen weer een stapje verder los laten.

Hopelijk wijzigt de inhoud en opzet van deze site regelmatig. Mede dankzij uw vragen, opmerkingen of suggesties.

Cor ten Hove

 


 

 

Home | Na de crash | Het onderzoek | Herdenkingen | Gevolgen | Publicaties | Anthony Ruys Stg. | Actueel | Links en contact | Over deze site | Vlucht en crash