Het onderzoek
 
 
Home
vuur en alarm
het rapport
de voorbereiding
mijn mening

 

 

HET  ONDERZOEKSRAPPORT  EN  DE  VRAGEN

Het onderzoek, het uitblijven van antwoorden en het opkomen van nieuwe vragen

Inzicht komt met de jaren:

 In de Haagsche Courant van 21 december 2002 zegt Mr. van Vollenhoven dat er ten tijde van de ramp nog geen sprake was van onafhankelijk onderzoek. Over een mogelijk nieuw onderzoek zegt hij 'Dat is kansloos. Ik krijg de gegevens nooit meer boven tafel. Wat is weggepoetst, is al lang weggepoetst"

 In februari 2011 zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), naar aanleiding van de publicatie van het onderzoek door Dhr. Horlings, dat de vraag of menselijke fouten of het slechte weer de belangrijkste oorzaak van de ramp was, een ,,semantische discussie'' is. ,,Als het personeel had besloten door te vliegen, was er niks gebeurd. Als het goed weer was geweest, was er ook niks gebeurd.''
 

 Op 2 januari 2013 zegt Benno Baksteen (ten tijde van de crash in Faro voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers) op Nu.nl over de luchtvaart "Het is een misvatting dat veiligheid het enige criterium is"

 

 Al snel na de crash stellen passagiers en nabestaanden vele kritische vragen over het vliegtuig, de vlucht, nadering en de crash. Deze vragen passen niet binnen het officiele Nederlandse standpunt dat de oorzaak van de crash vooral wijt aan een onverwachte windvlaag. Voor het onderzoeken andere mogelijke oorzaken bestaat geen interesse. Bijvoorbeeld: het alarm op het vliegveld van Faro zo'n anderhalve minuut voor de crash wordt ontkend.

 Verbijsterend: ondanks alle onduidelijkheid wordt al enkele maanden na de crash (en zo'n anderhalf jaar voor het uitkomen van het onderzoeksrapport en daarmee mogelijke duidelijkheid over de crash en oorzaak) door de ANWB, als belangenbehartiger van passagiers en nabestaanden, met Martinair de basis-schaderegeling overeengekomen.

 In het voorjaar van 1993 stellen de passagiers en nabestaanden 143 schriftelijke vragen (zie ‘publicaties’). Deze vragen worden deels pas beantwoord na het openbaar maken van het onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport werd pas bekend gemaakt ná een demonstratie van passagiers en nabestaanden op Schiphol.   

 Na lezing van en toelichting op het onderzoeksrapport (zie ‘publicaties’) en na de beantwoording van de 143 schriftelijke vragen blijven er nog veel vragen over en zijn er nieuwe bijgekomen.

 Een belangrijke vraag: waarom zijn we vertrokken met een uitgeschakelde straalomkeerder, terwijl 'het Handboek DC-10' zegt 'aircraft shall not depart a station where a repair or replacement can be made' (blz 94 van het rapport).

 Een andere vraag: was er wel sprake van windshear als oorzaak van de crash? En, als er al een windshear zou zijn geweest, was deze dan onverwacht gezien o.a. de weersituatie en vliegomstandigheden tijdens de nadering? Op blz 88 van het rapport staat bijvoorbeeld 'the aircraft crossed a downburst during the final approach phase from which it came out at 700 ft. ...'

 De Portugese onderzoekers vragen zich in het rapport (blz 108) af waarom de gezagvoerder wegens de instabiliteit van het vliegtuig de landing niet afbrak. Daarnaast verbazen de onderzoekers zich in dezelfde alinea over de passiviteit van de gezagvoerder tijdens de hele naderingsprocedure. In Nederland blijft de 'onverwachte windshear' aangemerkt worden als hoofdoorzaak van de crash.

  

 Het 'Onderzoek Horlings' uit 2011 versterkt de Portugese conclusies. Horlings constateert vooral veel fouten bij de bemanning.

 Ook na het aanvullend deskundigen onderzoek dat in 2014 op last van de Rechtbank in Den Haag  verricht zou moeten gaan worden, zullen veel vragen ombeantwoord blijven. De onderzoeksaandacht is namelijk slechts gericht op de situatie vlak voor en tijdens de crash;  het spreekwoordelijke 'topje van de ijsberg'.

 

  De uitkomsten van het aanvullend onderzoek zullen eenduidig en controleerbaar publiek gemaakt moeten worden. Voorkomen dient te worden dat er extra onduidelijkheid ontstaat.

  Eenduidige uitkomsten van het beperkte aanvullend onderzoek hebben als bijkomend voordeel dat de overblijvende onduidelijkheden en speculaties over de crash en de mogelijk achterliggende oorzaken (zie ook tabblad 'de voorbereiding') beter geduid kunnen worden.

 

     

Home | Na de crash | Het onderzoek | Herdenkingen | Gevolgen | Publicaties | Anthony Ruys Stg. | Actueel | Links en contact | Over deze site | Vlucht en crash